2021: 23% van de ondernemingen ondervond een ICT-veiligheidsincident

Ondernemingen
23% van de ondernemingen ondervond een ICT-veiligheidsincident

In 2021 ondervond 23,2% van de ondernemingen ten minste één keer een probleem als gevolg van een ICT-gerelateerd veiligheidsincident: onbeschikbaarheid van ICT-diensten, vernietiging of corruptie van gegevens, openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens. Dat blijkt uit de enquête over het ICT-gebruik in bedrijven [1] [2] die Statbel, het Belgische statistiekbureau, tussen mei en september 2022 heeft uitgevoerd.

Om deze beveiligingsproblemen aan te pakken, gebruiken negen op de tien bedrijven een authenticatie met behulp van een wachtwoord[3] , 39,4% gebruikt twee of meer authenticatiemechanismen (bv. een combinatie van een door de gebruiker gekozen wachtwoord, een eenmalig wachtwoord (OTP), een code gegenereerd door een authenticatietoken of ontvangen via een smartphone, een op het gezicht gebaseerde biometrische methode) en 12,6% maakt gebruik van gebruikersauthenticatie met behulp van biometrische methoden.

Een netwerktoegangscontrole (beheer van apparaat- en gebruikerstoegang tot het bedrijfsnetwerk) is aanwezig in 77,2% van de bedrijven en zes op de tien bedrijven maken gebruik van een VPN[4] .

Vijf op de tien bedrijven maken hun werknemers bewust van hun verplichtingen inzake ICT-beveiliging. Daarentegen heeft slechts 34,1% documenten over maatregelen, praktijken of procedures op het gebied van ICT-beveiliging.

Anderzijds heeft 33,1% van de bedrijven zich verzekerd tegen ICT-veiligheidsincidenten.

Milieubescherming

Bijna zeven op de tien bedrijven nemen maatregelen om de hoeveelheid gebruikt papier of het energieverbruik van ICT-apparatuur aan te pakken. Voor drie op de tien bedrijven geldt dat wanneer de ICT-apparatuur van het bedrijf niet meer wordt gebruikt, deze wordt verkocht, gedoneerd of aan een leasebedrijf wordt gegeven.

De enquête 2022 over het ICT-gebruik en e-commerce in bedrijven stelt ons ook in staat om de volgende conclusies te trekken:

  • Bijna alle ondernemingen hebben een internetverbinding via een vaste breedbandverbinding. Bijna zeven op de tien bedrijven gebruiken een verbinding met een downloadsnelheid van minstens 100Mbit/s.
  • 63,5% van de ondernemingen organiseert vergaderingen op afstand. Dit percentage bedraagt 97,2% voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers. 40,8% van de bedrijven heeft richtlijnen wat ICT-beveiliging betreft voor de organisatie van deze vergaderingen.
  • Bijna een kwart van de bedrijven ontving bestellingen via websites of via apps. Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers bedraagt dit aandeel vier op de tien. Over het algemeen ontvingen de bedrijven bestellingen via hun eigen website of apps van klanten die in België wonen.
  • Een op de tien bedrijven maakt gebruik van industriële robots of dienstrobots[5]. De belangrijkste motieven hiervoor zijn het waarborgen van een hoge precisie of kwaliteit van de geproduceerde processen en/of goederen en diensten en het vergroten van de veiligheid op het werk. Voor de helft van de bedrijven spelen ook de hoge arbeidskosten een rol.


[1] Ondernemingen van minstens 10 personen.

[2] Enquête georganiseerd op Europees niveau op basis van verordeningen (EG) 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 en (EG) 1006/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009.

[3] Een reeks van minimaal 8 gemengde tekens met periodieke wijzigingen.

[4] Virtual Private Network breidt een privénetwerk uit over een publiek netwerk om een veilige gegevensuitwisseling mogelijk te maken

[5] Een industriële robot is een automatisch gestuurde, herprogrammeerbare, multi-toepassingsmanipulator, programmeerbaar op drie of meer assen, die ter plaatse of mobiel kan worden vastgezet. Een dienstrobot is een machine die een mate van autonomie heeft die het mogelijk maakt om te werken in een complexe en dynamische omgeving die interactie met mensen, objecten of andere apparaten kan vereisen, en die niet bedoeld is voor gebruik in industriële automatiseringstoepassingen.