ICT-gebruik van ondernemingen in 2020

Ondernemingen
ICT gebruik bij de ondernemingen

Tussen mei en september 2020 heeft Statbel, het Belgische statistiekbureau, een enquête uitgevoerd over het gebruik van ICT in ondernemingen[1][2].

Hieruit blijkt dat 86,6% van de bedrijven met 10 of meer werknemers een website heeft, maar dat slechts 23,9% online bestel- of boekingsmogelijkheden of reserveringsdiensten zoals een winkelmandje aanbiedt. Bovendien kan men slechts bij 11,4% van de bedrijven de bestellingen opvolgen die op hun website worden geplaatst. Bij 73,4% van de bedrijven staat er op de website wel een beschrijving van de goederen en diensten en prijslijsten.

8,9% van de bedrijven kan via de website communiceren met klanten via een online communicatiemogelijkheid waarbij een persoon vragen van klanten beantwoordt en 3,4% via een chatbot (geautomatiseerde gesprekspartner).

De enquête 2020 over het ICT-gebruik en e-commerce in bedrijven stelt ons ook in staat om de volgende conclusies te trekken:

  • Zeven op de tien ondernemingen maakt verbinding met het internet via een vaste of mobiele breedbandverbinding met een downloadsnelheid van minstens 100 Mbits/s.
  • Een kwart van de ondernemingen heeft elektronische facturen gestuurd in een formaat dat het mogelijk maakt deze automatisch te verwerken. Het versturen van papieren facturen blijft nog steeds dominant.
  • De helft van de bedrijven koopt cloudcomputingdiensten[3] via het internet.
  • Twee van de tien bedrijven analyseren intern of extern big data[4] voor alle gegevensbronnen.
  • Een kwart van de ondernemingen gebruikt het internet der dingen[5] zoals onderling verbonden apparaten of systemen die op afstand kunnen worden bewaakt of bediend via het internet.
  • 6,2% van de bedrijven maakte gebruik van 3D-printing.
  • Een op de tien bedrijven maakte gebruik van industriële robots of dienstrobots[6].

Veralgemeende breedbandverbinding

Bijna alle ondernemingen hebben een internetverbinding via een vaste of mobiele breedbandverbinding (99,2%). Negen op de tien ondernemingen heeft een internetverbinding met een downloadsnelheid van ten minste 30 Mbits/s, namelijk een stijging van 30,8 procentpunt ten opzichte van het voorgaande jaar. De grootste stijging werd opgetekend bij de bedrijven met 10 à 49 werknemers, nl. een stijging van 33,3 procentpunt ten opzichte van het voorgaande jaar (van 57,5% naar 90,9%). Zeven op de tien bedrijven surft met een downloadsnelheid van minstens 100 Mbits/s.

Elektronische facturen

In 2020 stuurde een kwart van de ondernemingen elektronische facturen in een formaat dat het mogelijk maakt ze automatisch te verwerken. Dit is een stijging van 4 procentpunt ten opzichte van 2018[7] (van 20,6% naar 24,6%). Voor ondernemingen van minstens 250 personen is dit het geval bij zes op de tien bedrijven (57,0%). Bijna acht op de tien bedrijven stuurde elektronische facturen die geen automatische verwerking toelaten. Dit is een stijging van 13,1 procentpunt ten opzichte van 2018 (van 63,1% naar 76,2%). De verzending van papieren facturen blijft dominant, namelijk bij bijna negen van de tien bedrijven (86,9%).

Cloud computing

In België koopt de helft van de bedrijven cloudcomputingdiensten. Dit is een stijging van 12,9 procentpunt ten opzichte van 2018 (van 40,2% naar 53,2%). Dit aandeel is bijna negen op tien voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. De meest gekochte diensten zijn e-maildiensten, bestandsopslag en kantoorsoftware met respectievelijk 41,6%, 40,0% en 34,2%.

Internet of things

Een kwart van de ondernemingen gebruikt het internet der dingen zoals onderling verbonden apparaten of systemen die op afstand kunnen worden bewaakt of bediend via het internet. Voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers is dit aandeel vier op tien. Een op de tien ondernemingen maakte gebruik van onderling verbonden apparaten of systemen om het energieverbruik in de bedrijfsgebouwen te optimaliseren (bv. slimme meters, slimme lampen of slimme thermostaten).

3D-printing en robots

In 2020 gebruikte 6,2% van de bedrijven 3D-printing (een lichte stijging ten opzichte van 2018 van 5,7% naar 6,2%), waarvan 3,4% voor prototypes of modellen voor intern gebruik. Slechts 2,5% maakte gebruik van hun eigen 3D-printers.

Ten slotte maakte 7,9% van de bedrijven gebruik van industriële robots en 2,1% van dienstrobots in 2020.


[1] Ondernemingen van minstens 10 personen.

[2]Enquête georganiseerd op Europees niveau op basis van verordeningen (EG) 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 en (EG) 1006/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009.

[3]Cloud computing verwijst naar informaticadiensten die op internet gebruikt worden voor toegang tot software, rekencapaciteit of opslagruimte.

[4] Big data worden gegenereerd door activiteiten die elektronisch en tussen machines worden uitgevoerd. De analyse van big data verwijst naar het gebruik van technieken, technologieën en software om big data te analyseren.

[5]Het internet der dingen (IoT : Internet of Things) verwijst naar onderling verbonden apparaten of systemen, vaak ‘intelligente’ apparaten of systemen genoemd. Deze objecten verzamelen gegevens en wisselen ze uit en kunnen op afstand worden bewaakt of bestuurd via het internet.

[6] Een industriële robot is een automatisch gestuurde, herprogrammeerbare, multi-toepassingsmanipulator, programmeerbaar op drie of meer assen, die ter plaatse of mobiel kan worden vastgezet. Een dienstrobot is een machine die een mate van autonomie heeft die het mogelijk maakt om te werken in een complexe en dynamische omgeving die interactie met mensen, objecten of andere apparaten kan vereisen, en die niet bedoeld is voor gebruik in industriële automatiseringstoepassingen.

[7]Cijfers voor 2019 niet beschikbaar.