E-government en e-commerce in de lift in België

Huishoudens
E-government en e-commerce in de lift in België

E-government

De COVID-19-crisis heeft er voor gezorgd dat de digitale uitwisseling van gegevens met de overheid sterk is toegenomen; 51% van de bevolking heeft het voorbije jaar online formulieren ingevuld en verzonden, 11% meer dan in 2019 voor de crisis.

Toch heeft 49% van de volwassen bevolking nog steeds geen digitaal contact met diensten van de overheid.
Het probleem situeert zich daarbij niet zozeer aan de aanbodzijde: slechts 4% geeft aan dat er geen mogelijkheid was om de informatie online te bekomen of te leveren.
Gebrek aan persoonlijk contact (18%), gebrek aan vaardigheden (16%) en meer vertrouwen in papieren formulieren (15%) zijn de meest aangehaalde redenen om geen gebruik te maken van e-government. 

De meest actieve gebruikers van e-government zijn de jongvolwassenen (25-34 jaar) en hoogopgeleiden: respectievelijk 71% en 70% had online contact met de overheid.

Ouderen van 65 tot 74 jaar (30%) en laaggeschoolden (28%) maken veel minder gebruik van deze online diensten.

Slechts 6% van de personen die thuis niet over internet beschikken, zoeken specifiek voor e-government buitenshuis een oplossing.

Formulieren invullen en versturen via websites van de overheid (bv. via Tax-on-web, webenquêtes …), maar niet via e-mail

Percentage inwoners van België tussen 16 en 74 jaar
Totaal 51,4%
Brussel 56,1%
Vlaanderen 53,6%
Wallonië 45,7%
Vrouwen 48,9%
Mannen 53,9%
16-24 jaar 37,7%
25-34 jaar 70,8%
35-44 jaar 64,2%
45-54 jaar 54,9%
55-64 jaar 43,5%
65-74 jaar 29,9%
Laag opleidingsniveau 28,0%
Gemiddeld opleidingsniveau 48,1%
Hoog opleidingsniveau 69,7%
Vrouwen 16-24 jaar 41,8%
Vrouwen 25-54 jaar 59,7%
Vrouwen 55-74 jaar 34,5%
Mannen 16-24 jaar 33,5%
Mannen 25-54 jaar 66,6%
Mannen 55-74 jaar 40,7%
Laagopgeleide vrouwen 26,4%
Gemiddeld opgeleide vrouwen 44,1%
Hoogopgeleide vrouwen 66,1%
Laagopgeleide mannen 29,5%
Gemiddeld opgeleide mannen 51,6%
Hoogopgeleide mannen 73,9%
Student 35,7%
Werkend 63,4%
Loontrekkend 63,8%
Zelfstandig 60,6%
Werkloos 50,7%
Inactief 34,2%
Gepensioneerd 34,6%
Ander inactief 33,6%
inkomen gezin kwintiel 1 34,5%
inkomen gezin kwintiel 2 44,3%
inkomen gezin kwintiel 3 49,0%
inkomen gezin kwintiel 4 63,6%
inkomen gezin kwintiel 5 60,3%

E-commerce

66 % van de Belgen (16-74 jaar) heeft het afgelopen jaar online aankopen verricht, een stijging van 11% ten opzicht van 2019, voor de COVID-19-crisis. Ook de bestede bedragen en de frequentie van de aankopen stijgen flink.

Kleding is het populairste product in e-commerce, ruim twee derde van de ondervraagde shoppers gaf aan het voorbije kwartaal online kleding, schoenen en/of accessoires gekocht te hebben, bij vrouwen stijgt dit tot 75%.

Bestedingspatroon online shopper
Kleding, schoenen of accessoires 67,7%
Levering van maaltijden 36,1%
Downloaden of streamen van films of series 33,3%
Downloaden of streamen van muziek 27,7%
Cosmetica, schoonheids- of wellness producten 24,6%
Meubels, huisaccessoires of tuinartikelen 24,0%
Medicijnen of voedingssupplementen 21,7%
Computers, tablets, smartphones, gsm’s of accessoires 21,7%
Boeken, magazines of kranten (papier) 21,0%
Sportartikelen 19,8%

Er zijn niet alleen meer Belgen die online kopen, ze doen het ook vaker. 14% van de shoppers kocht in de voorbije drie maanden meer dan tien maal goederen of diensten, in 2019 was dit nog maar 10%.

Er worden daarbij ook grotere bedragen besteed, 28% van de ondervraagden geeft aan op kwartaalbasis 500 euro of meer online uitgegeven te hebben, tegenover 19% in 2019.

Opvallend is dat mannen gemiddeld meer spenderen, 16% van hen meer dan 1000 euro. Bij vrouwen is dit 10%.

Gezinnen zonder internet

8% van de gezinnen heeft geen internetaansluiting. Dit percentage ligt hoger in Wallonië (10%) dan in Brussel (7%) en Vlaanderen (6%).

De bevolkingsgroepen met het laagste percentage internetaansluitingen zijn de huishoudens met inkomens in het laagste kwintiel (77%) en de alleenstaanden (84%).

Huishoudens met schoolgaande kinderen hebben een internetaansluitingsgraad van 99%; in 2016 had nog 4% van deze gezinnen thuis geen internet.

Meer gedetailleerde cijfers vindt u op de website van Statbel: https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/ict-gebruik-huishoudens

Methodologische verduidelijking

E-government: Formulieren invullen en versturen via websites van de overheid (bv. via Tax-on-web, webenquêtes, …)

Kwintiel : De eerste kwintielgroep vertegenwoordigt 20% van de bevolking met het laagste inkomen en de vijfde kwintielgroep vertegenwoordigt de 20% van de bevolking met het hoogste inkomen.

online aankopen: online aankopen verricht in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek

gezinnen: gezinnen met minstens één persoon in de leeftijdsklasse van 16 tot 74 jaar