Toegang huishoudens en gebruik internet liggen op 94%

Huishoudens
Toegang huishoudens en gebruik internet liggen op 94%

Het percentage huishoudens [i] dat toegang heeft tot internet is in 2022 verder gestegen tot 94%. In 2017 was dat 86% en in 2012 slechts 78%.

Huishoudens met schoolgaande kinderen [ii] hebben praktisch allemaal toegang tot internet tegenover 93% van de huishoudens zonder kinderen.

Een gezin heeft thuis gemiddeld 5 toestellen of systemen om online te gaan. Huishoudens met schoolgaande kinderen hebben er gemiddeld 7,5 tegenover 4,3 bij huishoudens zonder kinderen.

Internetgebruik van personen stijgt eveneens tot 94%

Het internetgebruik van Belgen tussen 16 tot 74 jaar tijdens de laatste 3 maanden is in 2022 verder gestegen tot 94%. In 2017 was dat 88% en in 2012 slechts 81%.

Zowel personen met een ernstig langdurig gezondheidsprobleem als laagopgeleide vrouwen scoren minder goed: slechts 80% van hen gebruikte in 2022 internet tijdens de laatste drie maanden.

Maar 4% van de Belgen tussen 16 tot 74 jaar heeft in 2022 nog nooit internet gebruikt; in 2017 was dat 10% en in 2012 nog 13%.

Niettemin heeft 15% van de personen met een ernstig langdurig gezondheidsprobleem en 13% van de laagopgeleide vrouwen in 2022 nog nooit internet gebruikt.

Telefoneren via internet en messaging

Het aantal Belgen tussen 16 en 74 jaar dat via internet telefoneerde, met of zonder video, steeg van 58% in 2019 tot 75% in 2022. Instant messaging (Skype, Messenger, Whatsapp, Viber, Snapchat) steeg van 58% in 2019 tot 69% in 2022. Ook het volgen van een onlinecursus steeg van 9% tot 21% in de tussenliggende COVID-19-periode.

E-government

64% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar heeft officiële documenten geprint of gedownload en 55% ontving officiële documenten of berichten via een eigen account (eBox). 32% maakte online een reservatie of afspraak met een overheidsorganisatie. Bij laagopgeleide vrouwen en personen met een ernstig langdurig gezondheidsprobleem liggen deze percentages een stuk lager.

E-government Downloaden of printen van officiële documenten Ontvangen van officiële documenten of berichten via uw account (ebox) Maken van afspraak of reservatie
Totaal 64% 55% 32%
Laagopgeleide vrouwen 41% 36% 20%
Ernstig langdurig gezondheidsprobleem 40% 35% 16%

Tax on web

Slechts 6% van de personen die tijdens de laatste twaalf maanden internet gebruikten, vulde nog een papieren belastingaangifte in.


[i] Huishoudens waarbij minstens één persoon zich in de leeftijdsklasse 16-74 jaar bevindt

[ii] Leeftijd 6-17 jaar