ICT usage in households

Social networks : a daily activity for 62 % of Belgian Internet users

Households
ICT usage in households

ICT usage in households

More than half of Belgians1 use social networks at least once a day. This is the case for 80 % of the 16-24 years old. This is what emerged from the latest results of the survey on ICT usage in households organised every year by Statbel, the Belgian statistical office. This survey allows us to better understand what Internet users2 (the 88 % of Belgians having used the Internet in the three months preceding the interview) do on the web.

  • For 87 % of them, the Internet is a daily activity.
  • 92 % use it to communicate via emails.
  • 83 % use social networks, and 62 % do so on a daily basis.
  • 84 % look for information on goods or services.
  • 76 % use online banking services and 40 % use online payment systems like PayPal.
  • 64 % reads information from online newspapers.
  • 59 % look for information regarding health (66 % for women and 53 % for men).
  • More than half of them use the Internet for travelrelated activities, whether to book the transport (32 %) or the accommodation (33 %), or for other services or information (28 %).
  • 46 % stream music and 48 % watch pictures or videos.

6 Belgians out of 10 buy on the Internet

60 % of Belgians say they have ordered goods or services on the Internet during the 12 months preceding the interview.

Half of the population placed their last order in the last three months. 8 % of these persons have placed 10 orders or more and 45 % have made maximum 2 purchases. The total value of the purchases made on the Internet over the last three months ranges between 100 and 500 euros for 27 % of the buyers, and 8 % spend 1,000 euros or more.

Smartphone

73 % of the resident population in Belgium3 have used a smartphone in the past three months. This proportion substantially decreases according to the age of respondents. From 32 % for the 65-74 to...92 % for the 16-24.

ICTHH_graph_2017_en.png

Hyper-connected youth?

98 % of the 16-24 have used the Internet during the last three months. Besides social networks, that more than 80 % visit every day, two thirds of these young Internet users (16-24) chat via instant messaging or watch pictures or videos online. 70 % stream music, while half of them download music. And when they want to know more about a subject, they check a wiki (62 %) or go elsewhere on the Internet (48 %).

44 % of these young Internet userse download games or their updates, and 46 % of them play online games, whether connected with other persons (35 %) or not (36 %).

Storing data on the cloud has become a common reflex for them, who are 53 % to make use of online storing spaces compared to "only" 38 % of the total Internet users.

Footnotes

1 The term “Belgians” refers to inhabitants of Belgium aged from 16 to 74.

2 TInhabitants of Belgium aged from 16 to 74 who have used the Internet in the last three months.

3 TAged from 16 to 74.

Table 1
Content

Beschikbaarheid van internet in het huishouden (Percentage huishoudens in België met minstens één persoon tussen 16 en 74 jaar)

2017 Ja Nee, maar vroeger wel Nee, nooit gehad
Totaal 86% 2% 12%
Huishoudens zonder kinderen 82% 2% 15%
Huishoudens zonder kinderen (1 volwassene) 73% 4% 23%
Huishoudens zonder kinderen (2 volwassenen) 85% 2% 13%
Huishoudens zonder kinderen (> 2 volwassenen) 96% 0% 3%
Huishoudens met kinderen 96% 1% 3%
Huishoudens met kinderen (1 volwassene) 94% 1% 5%
Huishoudens met kinderen (2 volwassenen) 97% 1% 2%
Huishoudens met kinderen (> 2 volwassenen) 95% 2% 3%
Bevolkingsdichtheid dun 84% 2% 14%
Bevolkingsdichtheid middelmatig 87% 1% 11%
Bevolkingsdichtheid dicht 85% 2% 12%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Grafiek
Content

HH-ICT_nl.png

Tabel 2
Tabel 4

Doel en korte beschrijving

Het doel van de gegevensverzameling bij huishoudens en individuen is het opstellen van internationale vergelijkbare statistieken van nationale indicatoren rond de digitale kloof.

Onderzoeksveld

De enquête naar het ICT-gebruik bij huishoudens en individuen is als een speciale module 'ICT en Internet' gekoppeld aan de arbeidskrachtenenquête. Een willekeurig aangeduide persoon in het huishouden beantwoordt alle vragen, zowel uit het deel over de situatie in het huishouden als uit het deel over de situatie van de persoon in kwestie.

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Dataverzamelingsmethode

Voor de ICT-enquête bij huishoudens en individuen zijn er sinds 2009 twee methodes van gegevensverzameling: via een webapplicatie, en via een papieren formulier. Na het afnemen van de EAK-enquête bepaalt de enquêteur op basis van de verjaardagen welk gezinslid de vragen over het ICT-gebruik moet beantwoorden. De enquêteur overhandigt een papieren formulier met retouromslag en een document met instructies en toegangscodes voor de webapplicatie. Twee à drie weken na het bezoek van de enquêteur ontvangen huishoudens die nog niet geantwoord hebben een herinneringsbrief. Voor 2009 bevroeg de enquêteur de huishoudens mondeling aansluitend op de EAK-enquête.

Steekproeftrekking

De steekproef van de ICT-enquête bij huishoudens en individuen is gekoppeld aan de EAK-enquête. Alle huishoudens die deelnemen aan de EAK-enquêtes worden uitgenodigd om de vragen over het ICT-gebruik te beantwoorden.

Respons

De respons voor de ICT-enquête bedraagt 67% ten opzichte van de huishoudens die hebben deelgenomen aan de EAK enquête. Ten opzichte van de initiële brutosteekproef bedraagt de respons 45%.

Frequentie

De ICT-enquête wordt om het jaar georganiseerd.

Timing publicatie

De gegevens moeten tegen begin oktober naar Eurostat worden doorgestuurd. Voor het publiek zijn resultaten beschikbaar op het einde van het jaar.

Metadata

icthome.svg

88% uses Internet

Do you have questions about this Theme?