Mortaliteit

Evolutie van de sterftecijfers in België

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert op deze pagina de voorlopige Belgische sterftecijfers voor 2023, in combinatie met eerder gepubliceerde officiële sterftecijfers voor 2017 tot 2022. De cijfers zijn beschikbaar per dag, leeftijdscategorie, geslacht en regio. Met deze grafieken wil Statbel een aanvulling geven op de cijfers van Sciensano (https://epistat.sciensano.be/momo//)

Beide cijferreeksen zijn gebaseerd op het Rijksregister, maar betreffen niet exact dezelfde extracties, zodat minimale verschillen mogelijk zijn.

Met deze grafieken wil Statbel een aanvullend antwoord bieden op veelgestelde vragen rond sterfte en oversterfte. De data en afbeelding zijn downloadbaar per grafiek. De open data van de sterftecijfers over de periode 2009-2023 zijn beschikbaar op https://statbel.fgov.be/nl/open-data/aantal-sterfgevallen-dag-geslacht-arrondissement-leeftijd. Deze publicatie kwam tot stand in overleg met Sciensano.

Statbel neemt ook deel aan een Europees project rond sterftecijfers met Eurostat en de statistiekbureaus binnen het Europees Statistisch Systeem.

Data over Covid-19