Ontheemden uit Oekraïne

Table of Contents

  Dit dashboard heeft als doel de statistische gegevens betreffende de tijdelijke bescherming1 van ontheemden uit Oekraïense te centraliseren en op dynamische manier beschikbaar te maken. Het dashboard is een vrijwillige samenwerking tussen het Nationaal Crisis Centrum (NCCN), de Dienst Vreemdelingen Zaken (DVZ hierna), Fedasil, het rijksregister (RN hierna) en Statbel.

  Het dashboard rapporteert momenteel over twee datastromen: 

  1. gegevens betreffende de tijdelijke bescherming afkomstig van Dienst Vreemdelingen Zaken;
  2. gegevens betreffende de personen met opvangnood afkomstig van Fedasil.

  Deze rapportages worden hieronder apart gepresenteerd maar waar relevant en mogelijk wordt er informatie op geïntegreerde manier aangeboden. 

  Andere gegevensbronnen worden momenteel onderzocht en zullen zodra mogelijk aan dit dashboard worden toegevoegd.

  Overzicht tijdelijke bescherming

   

  Profiel van de ontheemden

   

  Overzicht volgens geslacht en leeftijd, per dag

   

  Overzicht van opvangbehoeften

   

  Opvang van ontheemden in crisisaccommodatie, per datum

   

  Profiel van ontheemden in crisisaccommodatie

   

  Nieuwsbericht

  info-ukraine.be

  Contact

  Voor vragen betreffende de tijdelijke bescherming: infodesk@ibz.fgov.be;
  Voor vragen betreffende de personen met opvangnood: info@fedasil.be.


  1 De tijdelijke bescherming is gedefinieerd in artikel 2(a), van de richtlijn 2001/55/EG. Deze richtlijn voorziet in minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen. 

  In een besluit van de Raad van de Europese Unie van 4 maart 2022 heeft de Raad nota genomen van een massale toevloed in de Unie van ontheemden die Oekraïne wegens het gewapende conflict hadden moeten verlaten.

  Oekraïense ontheemden die in België zijn aangekomen, kunnen zich in België laten registreren om tijdelijke bescherming te krijgen.