Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Table of Contents

  Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

  Belgium's Presidency of the European Union

     Programma van het voorzitterschap

  Programma van het voorzitterschapstrio: Spanje – België – Hongarije

  Het ‘voorzitterschapstrio’, dat bestaat uit Spanje, België en Hongarije, loopt van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2024. Spanje bekleedt het voorzitterschap in de tweede helft van 2023, gevolgd door België (januari 2024 - juni 2024) en Hongarije (juli 2024 - december 2024). De drie lidstaten die het voorzitterschap bekleden, werken nauw samen met de leden van het Europees Statistisch Systeem. Het voorzitterschapstrio zal het werk van de voorgaande voorzitterschappen voortzetten om de hoge waarde van officiële statistieken te bevorderen, de modernisering van het Europees Statistisch Systeem voort te zetten en ervoor te zorgen dat nieuwe Europese dataverordeningen rekening houden met de specifieke behoeften van officiële statistieken.

  Tijdens de drie termijnen van het voorzitterschap zullen de uitdagingen die voortvloeien uit de modernisering van het ESS, gebaseerd op de implementatie van de Europese datastrategie en het directe verband daarvan met officiële statistieken, de statistische respons op crises en de noodzaak om het bewustzijn met betrekking tot statistieken te vergroten, prominent aanwezig zijn.

  In deze context zal het voorzitterschapstrio ernaar streven adequaat te reageren op een breed scala aan gebruikersbehoeften (zoals statistische geletterdheid), gebruik te maken van de mogelijkheden die nieuwe databronnen- en technologieën bieden en te zorgen voor een veilige productie van statistieken van hoge kwaliteit.

  Prioriteiten en doelstellingen van het Belgisch voorzitterschap

  De belangrijkste prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap worden bepaald door het 18-maandenprogramma dat gezamenlijk is opgesteld door de drie voorzitterschappen, zoals hierboven al werd vermeld.

  Het Belgisch voorzitterschap zal doorgaan met de herziening van het wetgevend kader, rekening houdend met de gebruikersbehoeften. Er zal niet alleen aandacht worden besteed aan de behoeften van gebruikers in termen van hun zoektocht naar nieuwe of andere data of statistieken, maar ook aan de vaardigheden die met name jonge gebruikers nodig hebben om data en statistieken in onze door data gedomineerde maatschappij te begrijpen en kritisch te benaderen en hoe statistische en datageletterdheid een integraal onderdeel kunnen worden van de standaard leerplannen in het onderwijs.

  Daarom wordt tijdens het Belgisch voorzitterschap de conferentie “Towards a more statistically literate future” georganiseerd die op 2 en 3 mei 2024 zal plaatsvinden in Brugge. Het evenement zal de gelegenheid bieden om te debatteren en ervaringen uit te wisselen over het verhogen van statistische geletterdheid onder jongeren.

  Daarnaast zal het Belgisch voorzitterschap andere verordeningen opvolgen die van belang zijn voor officiële statistieken.  Agenda

  11 januari

  Vergadering van de Werkgroep Statistiek van de Raad van de EU

  Agenda (PDF)

  Presidency flash (PDF)

  31 januari

  Vergadering van de Werkgroep Statistiek van de Raad van de EU

  Agenda (PDF)

  Presidency flash (PDF)

  7 maart

  Vergadering van de Werkgroep Statistiek van de Raad van de EU

  Agenda (PDF)

  Presidency flash (PDF)

  18 april

  Vergadering van de Werkgroep Statistiek van de Raad van de EU

  Agenda (PDF)

  Presidency flash (PDF)

  2-3 mei

  Conferentie “Towards a more statistically literate future” van het Belgisch voorzitterschap in Brugge

  Agenda (PDF)

  Presidency flash (PDF)

  27 mei

  Vergadering van de Werkgroep Statistiek van de Raad van de EU

  Agenda (PDF)

  Presidency flash (PDF)

  13 juni

  Vergadering van de Werkgroep Statistiek van de Raad van de EU

  Agenda (PDF)

  Presidency flash (PDF)

  24-25 juni

  Presidency Handover meeting in Brussel  

     Nieuws

  Uitkomst van de informele meeting van de Raadswerkgroep Statistiek Uitkomst van de tweede meeting van de Raadswerkgroep Statistiek Uitkomst van de eerste meeting van de Raadswerkgroep Statistiek

  België in de Europese Unie

  Uitkomst van de informele meeting van de Raadswerkgroep Statistiek Uitkomst van de tweede meeting van de Raadswerkgroep Statistiek Uitkomst van de eerste meeting van de Raadswerkgroep Statistiek Infografieken: cijfers in België in vergelijking met de Europese Unie
  Overdracht van het Voorzitterschap van de Raad van de EU van Spanje aan België
  Overdracht van het Voorzitterschap van de Raad van de EU van Spanje aan België  Conferentie “Towards a more statistically literate future” van het Belgisch voorzitterschap in Brugge

   

  Op 2 en 3 mei zal Statistics Belgium in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie de conferentie “Towards a more statistically literate future” organiseren. Het evenement, dat in samenwerking met Eurostat wordt georganiseerd, zal plaatsvinden in Brugge in het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC).

  Lees meer...

   
  Wetgevingsdossiers

  Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 691/2011 wat betreft de invoering van nieuwe modules voor milieu-economische rekeningen (EEEA)

  Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over bevolking en huisvesting (ESOP)

  Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr 223/2009 betreffende de Europese statistieken

  Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende arbeidsmarktstatistieken van de Europese Unie over ondernemingen (LMB)
  Voorzitterschapsteam

  Presidency team Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met het voorzitterschapsteam op het volgende e-mailadres: eu2024.stat@economie.fgov.be

  Olivier Goddeeris
  Olivier Goddeeris
  Voorzitter van de Werkgroep Statistiek van de Raad

  Patrick Lusyne
  Patrick Lusyne
  Adviseur-generaal, data steward, medevoorzitter

  Anouk Deceulaer
  Anouk Deceulaer
  Dienst Internationale Strategie en Coördinatie

  Amandine Van Lathem
  Amandine Van Lathem
  Dienst Internationale Strategie en Coördinatie

  Karsten Kumps
  Karsten Kumps
  Dienst Internationale Strategie en Coördinatie

  Charles-Hubert Remiche
  Charles-Hubert Remiche
  Juridisch adviseur

  Wendy Schelfaut
  Wendy Schelfaut
  Diensthoofd Communicatie en Verspreiding
  Links

  Links naar de websites van vorige voorzitterschappen

  Andere nuttige links