Cijfers in beeld

Kerncijfers 2019

Kerncijfers 2019Statbel, het Belgische statistiekbureau, brengt de publicatie Kerncijfers 2019 uit. 

De publicatie geeft de belangrijkste data en evoluties weer in de Belgische samenleving en economie. Met zo'n 110 statistieken per jaar is Statbel één van de grootste dataproducenten van België.

Een aantal resultaten uit de publicatie Kerncijfers:

  • op 1 januari 2019 telde België 11.431.406 inwoners
  • in verschillende kustgemeenten is meer dan 30% van de inwoners 65-plusser
  • de levensverwachting van Belgische vrouwen is 83,7 jaar. Bij mannen is dat 79,2 jaar
  • het Belgische grondgebied bestaat uit 30.668km² land en 3.454km² Noordzee
  • de consumptieprijzen stegen met iets meer dan 2% in 2018
  • de mediaanprijs voor een appartement bedroeg 182.000 euro, die voor een open bebouwing 285.000 euro
  • er waren 38.455 verkeersongevallen in 2018, met in totaal 49.354 slachtoffers, waarvan 604 dodelijke slachtoffers
  • 69,7% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk in 2018. Meer dan een vierde (26,8%) van de loontrekkenden werkt deeltijds
  • 16,4% van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens.

Lees meer...

De Europese economie sinds het begin van het millennium

economy_nl.pngSinds het begin van het millennium is de Europese economie geëvolueerd en statistieken kunnen helpen om deze structurele veranderingen beter te begrijpen.

Het doel van deze digitale publicatie De Europese economie sinds het begin van het millennium — Een statistisch portret is om te tonen hoe de belangrijkste kenmerken van de economie van de Europese Unie en de lidstaten geëvolueerd zijn sinds 2000 aan de hand van een heleboel statistische data die zowel een beeld schetsen op micro- als macro-economisch vlak.

Deze publicatie beschrijft niet de trends van de Europese economie op korte termijn, maar probeert vragen te beantwoorden zoals: Hoe is ons consumptiegedrag veranderd? Hoe is ons huishoudinkomen geëvolueerd? Zijn de werkpatronen nog altijd hetzelfde? Wat is het aandeel van diensten in de economie? Wat is het aandeel van de grote ondernemingen? Is de werkgelegenheid bij de overheid gestegen of gedaald?

Lees meer