Cijfers in beeld

Mensen in beweging

Mensen in beweging

De mensen in het Europa van vandaag verplaatsen zich veel meer dan ooit tevoren. Die mobiliteit kan vanuit vele invalshoeken worden bekeken, omdat er vele redenen zijn om zich te verplaatsen: migratie, onderwijs, werk of toerisme.... Deze digitale publicatie  Mensen in beweging – Statistieken over mobiliteit in Europa toont de meest recente cijfers over deze bewegingen op veel verschillende manieren, met de nadruk op mensen en niet op goederen.

De publicatie is opgedeeld in vier hoofdstukken, die elk vier delen bevatten:

 • De Europese smeltkroes
 • Studeren en werken in het buitenland
 • Treinen, vliegtuigen en auto’s
 • Eropuit trekken

Deze digitale publicatie bevat korte teksten, interactieve visualisatietools en infographics die werden ontwikkeld door Eurostat.

Kerncijfers 2019

Kerncijfers 2019Statbel, het Belgische statistiekbureau, brengt de publicatie Kerncijfers 2019 uit. 

De publicatie geeft de belangrijkste data en evoluties weer in de Belgische samenleving en economie. Met zo'n 110 statistieken per jaar is Statbel één van de grootste dataproducenten van België.

Een aantal resultaten uit de publicatie Kerncijfers:

 • op 1 januari 2019 telde België 11.431.406 inwoners
 • in verschillende kustgemeenten is meer dan 30% van de inwoners 65-plusser
 • de levensverwachting van Belgische vrouwen is 83,7 jaar. Bij mannen is dat 79,2 jaar
 • het Belgische grondgebied bestaat uit 30.668km² land en 3.454km² Noordzee
 • de consumptieprijzen stegen met iets meer dan 2% in 2018
 • de mediaanprijs voor een appartement bedroeg 182.000 euro, die voor een open bebouwing 285.000 euro
 • er waren 38.455 verkeersongevallen in 2018, met in totaal 49.354 slachtoffers, waarvan 604 dodelijke slachtoffers
 • 69,7% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk in 2018. Meer dan een vierde (26,8%) van de loontrekkenden werkt deeltijds
 • 16,4% van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens.

Lees meer...