Cijfers in beeld

vrouwendag_nl.pngPercentage werkende vrouwen met kinderen stijgt

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag neemt Statbel, het Belgische statistiekbureau, de werkgelegenheid van vrouwen met en zonder kinderen onder de loep.

Gemiddeld 75,3 % van de vrouwen tussen 25 en 49 jaar is aan het werk, in België. Bij mannen in dezelfde leeftijdsgroep is dat 84 %. Het aantal kinderen (t.e.m. 16 jaar) dat een gezin telt, maakt het grote verschil.

Vrouwen zonder kinderen zijn ongeveer gelijkwaardig aan mannen als het om tewerkstelling gaat: 77,5% van de vrouwen en 78,1% van de mannen zonder kinderen is aan het werk.

Heeft de vrouw één kind, dan daalt het werkgelegenheidspercentage naar 76,5%, terwijl het bij mannen met één kind fors stijgt naar 88,7%.

Een vrouw met twee kinderen is dan weer vaker aan het werk dan het gemiddelde bij vrouwen: 79,1%. Ook bij mannen met twee kinderen is het werkgelegenheidspercentage het hoogst: 93%.

Bij vrouwen met drie kinderen of meer neemt het werkgelegenheidspercentage sterk af: 56,8% van hen is aan het werk. Mannen met drie kinderen of meer halen 84%.

Lees meer...

Het leven van vrouwen en mannen in Europa

Thuis, op het werk, op school…

… zijn er grote verschillen tussen de levens van vrouwen en mannen in Europa, maar ook overeenkomsten. Deze digitale publicatie Het leven van vrouwen en mannen in Europa – een statistisch portret  is bedoeld om het dagelijks leven van vrouwen en mannen te vergelijken. Ze toont ook hoe soortgelijk of verschillend het dagelijks leven van vrouwen en mannen is in Europese landen.

womenandmen.pngDeze publicatie bevat drie hoofdstukken:

  • Leven, groeien, ouder worden... : In dit hoofdstuk wordt ingegaan op demografie en gezondheid, inclusief bijvoorbeeld gegevens over levensverwachting, alleenstaande moeders en vaders en hoe we onze gezondheid ervaren. Dit hoofdstuk toont ook aan dat, ondanks onze verschillen, zowel vrouwen als mannen in Europa even tevreden zijn met hun leven.
  • Leren, werken, verdienen... : Dit hoofdstuk bevat gegevens over opleidingsniveau, combinatie van werk en gezin, fulltime en parttime werk, de loonkloof tussen vrouwen en mannen, vrouwelijke en mannelijke managers, etc. Het legt niet alleen de nadruk op de structurele verschillen maar ook op ongelijkheden tussen vrouwen en mannen.
  • Eten, shoppen, surfen, socializen... : Dit deel richt zich op voeding en sociale gewoonten, vrijetijdsactiviteiten en online praktijken, inclusief bijvoorbeeld gegevens over rookgedrag en alcoholconsumptie, body mass index, bioscoopbezoek, gebruik van sociale netwerken en online winkelen. Het laatste deel is gewijd aan kinderverzorging, huishoudelijk werk en koken.

Deze digitale publicatie bevat korte teksten, interactieve visualisatie tools, infographics, foto's, etc. en werd ontwikkeld door Eurostat in samenwerking met de nationale statistische instituten van de EU-lidstaten en de EFTA-landen en is beschikbaar in de meeste van hun officiële talen.

Er komen ieder jaar ongeveer 25.000 zeeschepen aan, iets meer zeeschepen vertrekken er. Het gewicht van de totale ladingen ligt om en nabij de 115 miljoen ton. Wat de lossingen betreft gaat het om een nog groter gewicht van om en nabij de 130 miljoen ton. Die tonnages liggen beduidend hoger dan de tonnages van rond de eeuwwisseling. Het aantal binnengekomen en vertrokken schepen ligt evenwel lager dan toen, hetgeen erop wijst dat de schepen doorgaans zwaardere ladingen vervoeren. Het aantal ontscheepte en ingescheepte passagiers gaat nog steeds in dalende lijn.

Lees meer...