Milk and milk product statistics

58 million litres of milk produced in October

Agriculture & fishery
58 million litres of milk produced in October

58.1 million litres of milk were produced in October 2020. The major part of it (33.8 million litres, or 58.1%) was semi-skimmed milk.

Whole milk accounted for 34.5% of the total production and skimmed milk for 7.4%.

Besides, 17.0 million litres of chocolate milk were produced, as well as 19.9 million litres of cream, 23.3 million litres of fermented milk, 4.2 million litres of yoghurt, 8,754 tonnes of cheese and 7,763 tonnes of butter (farm butter and blended butter).

Doel en korte beschrijving

De zuivelstatistiek geeft de hoeveelheid aan ontvangen melk en room bij de zuivelbedrijven en de eruit vervaardigde producten.(koemelk op maandbasis, andere dan koemelk op jaarbasis).

Populatie

Alle zuivelverwerkende bedrijven in België

Frequentie

Jaarlijks ; Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Ontvangst van melk en room: Hoeveelheid : Hoeveelheid melk en room ontvangen in liter

Ontvangst van melk en room: Vet : Vetgehalte in kg van de ontvangen melk en room

Productie: Hoeveelheid : Hoeveelheid vervaardigd zuivelproduct in liter of kg

Productie: Voorraden einde van het jaar : Hoeveelheid zuivelproduct in voorraad op het einde van het jaar in liter of kg

Metadata