Milk and milk product statistics

55 million litres of milk produced in November

Agriculture & fishery
55 million litres of milk produced in November

55.0 million litres of milk were produced in November 2019. The major part of it (34.7 million litres, or 63 %) was semi-skimmed milk. Whole milk accounted for 31 % of the total production (17.0 million litres) and skimmed milk for 6% (3.4 million litres). Besides, 13.5 million litres of chocolate milk were produced, as well as 17.3 million litres of cream, 19.7 million litres of fermented milk, 4.1 million litres of yoghurt, 8,889 tonnes of cheese and 8,067 tonnes of butter (farm butter and blended butter).

The production of fresh dairy products increases by 10 %

According to the latest figures on Belgian dairy production in 2018 from Statbel, the Belgian statistical office, our country produced 10 % more fresh dairy products than in 2017. The most significant increases were recorded for fermented milk (22 %), desserts (8 %) and consumer cream (5 %). The production of yoghurt has decreased by almost 11 %.

More...

Doel en korte beschrijving

De zuivelstatistiek geeft de hoeveelheid aan ontvangen melk en room bij de zuivelbedrijven en de eruit vervaardigde producten.(koemelk op maandbasis, andere dan koemelk op jaarbasis).

Populatie

Alle zuivelverwerkende bedrijven in België

Frequentie

Jaarlijks ; Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Ontvangst van melk en room: Hoeveelheid : Hoeveelheid melk en room ontvangen in liter

Ontvangst van melk en room: Vet : Vetgehalte in kg van de ontvangen melk en room

Productie: Hoeveelheid : Hoeveelheid vervaardigd zuivelproduct in liter of kg

Productie: Voorraden einde van het jaar : Hoeveelheid zuivelproduct in voorraad op het einde van het jaar in liter of kg

Metadata