Belgische zuivelindustrie produceert meer verse zuivel en boter dan 4 jaar geleden (2019)

Landbouw & Visserij
Belgische zuivelindustrie produceert meer verse zuivel en boter dan 4 jaar geleden

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de jaarlijkse zuivelstatistieken voor 2019. Daaruit blijkt dat ons land vooral meer verse zuivelproducten en boter publiceert, vergeleken met 2015. Op 4 jaar tijd kende de productie van melkerijboter een stijging van 41%. Er worden ook 19% meer verse zuivelproducten geproduceerd, met yoghurt als sterkste stijger (33%). Ook geitenkaas is aan een sterke opmars bezig (93%), al is het productieaandeel van geitenkaas in België, met 10.000 ton, vrij klein. Bij de consumptiemelk wordt halfvolle melk het meest geproduceerd, al daalt de productie daar met 18% sinds 2015. Het is vooral de stijging volle melk (23%) die opvalt de afgelopen 4 jaar.

Consumptiemelk blijft grootste productiecategorie

In 2019 bedraagt de totale productie van consumptiemelk (chocomelk en vitamineerde melk inbegrepen) 856 miljoen liter. Dat is iets minder (-5%) dan 4 jaar geleden. Vooral de productie van halfvolle melk (-18%) en karnemelk (-13%) daalt tegenover 2015, terwijl die van volle melk stijgt met 23%. Bij de melkdranken blijft de productie van chocolademelk de afgelopen 4 jaar min of meer stabiel (+1%), en werd 10% meer melk met vitamines geproduceerd.

Zuivelproductie in België (2006-2019)

in 1000 liter of ton 2006 2010 2015 2017 2018 2019 Verschil 2019/2018 Verschil 2019/2015
Consumptiemelk 770.621 802.762 899.501 843.375 848.550 856.417 +0,9% -5,0%
volle melk 158.811 158.881 184.872 198.902 211.863 228.182 +7,7% 23,0%
halfvolle melk 398.350 465.185 469.647 416.570 392.999 383.512 -2,4% -18,0%
magere melk 61.348 53.158 46.809 42.018 47.728 44.145 -7,5% -6,0%
karnemelk 26.664 19.450 18.792 20.326 18.320 16.359 -10,7% -13,0%
melkdranken
chocolademelk 101.026 75.881 140.190 120.042 132.158 141.177 +6,8% 1,0%
melk met vitamines 24.422 30.207 39.191 45.517 45.483 43.043 -5,4% 10,0%

Productie van verse zuivel stijgt het meest

De verse zuivelproducten zijn de tweede grootste categorie in de Belgische zuivelproductie, met 649 miljoen liter, of een stijging van 19% tegenover 2015. De productie van yoghurt steeg het meest de afgelopen 4 jaar, met 33%. Ook bij de andere zuivelproducten zien we een stijging: gefermenteerde melk (22%), consumptieroom (15%) en desserten (17%).

in 1000 liter of ton 2006 2010 2015 2017 2018 2019 Verschil 2019/2018 Verschil 2019/2015
Verse zuivelproducten 546.114 530.598 544.125 582.357 641.609 649.413 +1,2% +19,0%
yoghurt 45.853 50.695 35.307 52.829 47.074 46.969 -0,2% +33,0%
gefermenteerde melk 276.571 239.493 202.866 206.024 251.281 248.188 -1,2% +22,0%
consumptieroom 130.775 151.741 214.804 227.851 239.751 247.180 +3,1% +15,0%
desserten 92.916 88.669 91.147 95.652 103.503 107.075 +3,5% +17,0%

Dubbel zoveel productie melkerijboter dan herwerkte boter

In 2019 steeg de boterproductie in het algemeen met 18%, tegenover 2015. Dat ligt vooral aan de sterke stijging bij melkerijboter. Op 4 jaar tijd werd bijna 20.000 ton meer melkerijboter geproduceerd, een stijging van 41%. De productie van herwerkte boter ging achteruit tegenover 2015, met -11%.

in 1000 liter of ton 2006 2010 2015 2017 2018 2019 Verschil 2019/2018 Verschil 2019/2015
Boter 78.560 75.043 81.268 91.167 93.624 96.144 +2,7% +18,0%
melkerijboter 40.065 31.651 45.856 55.381 60.547 64.492 +6,5% +41,0%
herwerkte 38.495 43.392 35.412 35.786 33.076 31.652 -4,3% -11,0%

Geitenkaasproductie neemt hoge vlucht

In 2019 werd zo’n 104.000 ton kaas geproduceerd in België, waarvan 97.000 ton natuurkaas. Op 4 jaar tijd gaat het om een stijging van 17% bij de natuurkaas. De productie van verse kaas is sinds 2015 sterk gedaald, met -43%. Het is vooral de productie van geitenkaas die hoge stijgingspercentages voorlegt: 93% tegenover 2015. Al blijft het productieaandeel van geitenkaas zeer beperkt, met 9% van de totale kaasproductie, in 2015 was dat aandeel nog maar 5%. Voor de productie van de bijna 10.000 ton geitenkaas is 73 miljoen liter geitenmelk ingezameld in binnen en buitenland. Het aandeel van de eigen Belgische geitenmelk hierin is beperkt tot 59%.

in 1000 liter of ton 2006 2010 2015 2017 2018 2019 Verschil 2019/2018 Verschil 2019/2015
Kaas 65.122 72.085 95.988 110.564 106.716 104.582 -2,0% +9,0%
Verse 10.274 11.264 12.819 9.632 7.843 7.301 -6,9% -43,0%
Natuurkaas 54.848 60.821 83.169 100.933 98.874 97.281 -1,6% 17,0%
 
Geitenkaas 1.775 3.418 5.098 7.965 9.560 9.843 +3,0% +93,0%

Minder ijs, meer melkpoeder

In de resterende categorieën tekent zich een daling af van de productie van consumptie-ijs. Waar in 2015 nog 71.000 liter ijs werd geproduceerd, gaat het in 2019 om 66.000 liter, een daling van 7%.

Bij het melkpoeder zien we dan weer stijgingen, vooral bij niet-magere melkpoeder (40% meer dan in 2015) en in de restcategorie andere, waar o.m. babyvoeding en sportdrank in zit.

Bij ingedikte melk en wei ten slotte was er een productiedaling va 59% tegenover 2015.

Voor de productie van melkpoeders (246 000 ton), kaas (105.000 ton), boter (96.000 ton) en ingedikte melk en wei (29.000 ton) werd 4,8 miljard liter koemelk gebruikt, 157 miljoen liter room en 98 miljoen liter magere melk (ingevoerde leveringen inbegrepen).

in 1000 liter of ton 2006 2010 2015 2017 2018 2019 Verschil 2019/2018 Verschil 2019/2015
Consumptieijs 114.931 85.004 71.148 71.641 71.392 66.389 -7,0% -7,0%
 
Melkpoeder 149.372 162.852 207.775 228.468 250.183 246.095 -1,6% +18,0%
niet-magere 70.839 69.212 39.202 55.442 53.805 54.831 +1,9% 40,0%
magere 67.409 78.034 153.295 154.651 171.101 163.644 -4,4% 7,0%
andere 11.123 15.606 15.278 18.374 25.277 27.620 +9,3% 81,0%
 
Ingedikte melk en wei 82.350 46.240 71.406 29.961 26.595 29.490 +10,9% -59,0%

zuivelgrafiek2019_nl