Productiestijging voor de verse zuivel van Belgische zuivelbedrijven in 2021

Landbouw & Visserij
Productiestijging voor de verse zuivel van Belgische zuivelbedrijven in 2021

In vergelijking met de afgelopen 5 jaar (periode 2016-2020) kennen de Belgische zuivelbedrijven een beduidende stijging voor de verse zuivelproducten en melkerijboter. De productie van consumptiemelk en melkpoeders kent daarentegen een opvallende daling.  De productie van natuurkaas stagneert in 2021.

2021 tekent, in vergelijking met voorgaande periode, een stijgende productie op van ingedikte melk met maar liefst 76% en 14% voor melkerijboter. Verse zuivel kent een stijging van bijna 11%. De productie van geitenkaas valt terug met 15%. 

Consumptiemelk is de belangrijkste productiecategorie

Consumptiemelk, melkdranken en verse zuivelproducten zijn de belangrijkste producten in de Belgische zuivelverwerking. In 2021 bedraagt de totale productie van consumptiemelk (chocomelk en vitamineerde melk inbegrepen) 831 miljoen liter. 

Bij de consumptiemelk wordt halfvolle melk het meest geproduceerd, al daalt in vergelijking met de afgelopen 5 jaar de productie daar met 11% in 2021. Het is vooral de stijging van volle melk en karnemelk met elk 5% die opvalt.  Bij de melkdranken kent de productie van chocolademelk een stijging met 18% en is er 45% minder melk met vitamines geproduceerd.

in 1000 liter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Verschil 2021/2020 Verschil 2021/5 jaarsgemiddelde
Consumptiemelk 860.651,2 843.282,3 848.549,7 857.912,9 892.985,6 830.886,5 -7,0% -3,5%
volle melk 184.155,0 198.901,9 211.862,8 228.184,0 237.807,5 223.720,5 -5,9% +5,4%
halfvolle melk 440.488,2 416.570,1 392.999,1 383.514,7 407.861,7 364.212,6 -10,7% -10,8%
magere melk 43.042,0 42.018,0 47.727,6 44.144,8 49.891,8 40.888,8 -18,0% -9,9%
karnemelk 20.245,3 20.233,0 18.319,6 17.849,6 21.153,3 20.553,2 -2,8% +5,1%
melkdranken
chocolademelk 135.504,8 120.042,4 132.157,5 141.177,1 146.381,6 159.359,1 +8,9% +18,0%
melk met vitamines 37.216,0 45.517,0 45.483,1 43.042,6 29.889,8 22.152,3 -25,9% -44,9%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Productie van gefermenteerde melk stijgt het meest

Verse zuivelproducten zoals yoghurt, gefermenteerde melkdrankjes, room en desserten zijn de tweede grootste categorie in de Belgische zuivelproductie met een totaal productievolume van 683 miljoen liter.  Ook hier kent men in 2021 een aanhoudende groei met 10% ten opzichte van voorgaande 5 jaar.

Opvallende stijgingen zijn merkbaar bij de productie van gefermenteerde melk, desserten en room met respectievelijk 16%,, 9% en 7%. De productiestijging bij de yoghurt blijft beperkt tot 3%.  

in 1000 liter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Verschil 2021/2020 Verschil 2021/5 jaarsgemiddelde
Verse zuivelproducten 585.257,8 582.202,6 641.609,4 649.432,4 632.620,2 683.092,0 +8,0% +10,5%
yoghurt 54.893,4 52.699,6 47.074,3 46.986,5 49.699,0 51.753,6 +4,1% +3,0%
gefermenteerde melk 214.300,1 206.024,4 251.281,2 248.187,6 262.037,7 273.176,9 +4,3% +15,6%
consumptieroom 227.122,7 227.828,3 239.751,4 247.179,6 227.308,6 251.146,3 +10,5% +7,4%
desserten 88.941,5 95.650,4 103.502,5 107.078,7 93.574,9 107.015,2 +14,4% +9,5%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Productie van melkerijboter dubbel zo hoog dan herwerkte boter

In 2021 bedraagt de boterproductie 91 000 ton.  Dit is een algemene daling met 3%, tegenover de voorgaande 5 jaar, de dalende tendens aan herwerkte boter met 32% wordt gecompenseerd met een stijging bij melkerijboter met 14%. 

in ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Verschil 2021/2020 Verschil 2021/5 jaarsgemiddelde
Boter 89.645,6 91.162,7 93.623,5 96.146,5 95.036,3 90.675,4 -4,6% -2,6%
melkerijboter 52.495,9 55.376,9 60.547,3 64.494,0 63.124,0 67.445,1 +6,8% +13,9%
herwerkte 37.149,6 35.785,9 33.076,2 31.652,5 31.912,3 23.230,3 -27,2% -31,5%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Kaasproductie stijgt verder

In 2021 is zo’n 109.000 ton kaas geproduceerd in België, waarvan 97.000 ton natuurkaas. Gedurende de afgelopen periode blijft de productie aan natuurkaas op niveau. De productie van verse kaas is daarentegen gestegen met 42%, vooral te wijten aan de stijging met 65% voor het afgelopen jaar. De productie van geitenkaas valt terug met 15% tegenover laatste 5 jaar. Het productieaandeel van geitenkaas is zeer beperkt. Voor de productie van 7.400 ton geitenkaas is 73 miljoen liter geitenmelk ingezameld in binnen- en buitenland. Het aandeel van de eigen Belgische geitenmelk hierin is beperkt tot 48%.

in ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Verschil 2021/2020 Verschil 2021/5 jaarsgemiddelde
Kaas 104.074,4 110.334,0 106.716,3 104.837,1 103.434,7 109.002,1 +5,4% +2,9%
Verse 11.365,7 9.589,2 7.842,7 7.300,5 7.491,3 12.364,2 +65,0% +41,8%
Natuurkaas 92.708,7 100.744,8 98.873,7 97.536,6 95.943,4 96.637,9 +0,7% -0,5%
 
Geitenkaas 5.808,0 7.964,9 9.560,3 9.842,6 10.077,5 7.368,0 -26,9% -14,8%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Meer ingedikte melk, minder melkpoeder en ijs

In de resterende categorieën tekent zich een daling af van de productie van consumptie-ijs. Waar in 2016 nog 74.000 liter ijs werd geproduceerd, gaat het in 2021 om 64.000 liter, een daling van 8% over de gemiddelde producties van de periode 2016-2020.

In de melkpoederproductie is een daling merkbaar met 7% die vooral te wijten is aan de lagere productie van de niet-magere melkpoeders met 25% en magere melkpoeders met 4% ten opzichte van de afgelopen 5 jaar.  De andere melkpoeders kennen een stijging met 9%, deze omvatten onder andere hoogwaardige grondstoffen voor de levensmiddelenindustrie zoals baby- en sportvoeding.

Bij ingedikte melk en wei ten slotte is er een opvallende stijging merkbaar voor 2021 met maar liefst 76%.

in 1000 liter of ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Verschil 2021/2020 Verschil 2021/5 jaarsgemiddelde
Consumptieijs 73.888,5 70.688,4 71.392,4 66.388,7 63.629,5 63.843,4 +0,3% -7,7%
 
Melkpoeder 210.059,7 228.467,5 250.182,7 246.095,4 252.604,4 219.832,1 -13,0% -7,4%
niet-magere 36.251,9 55.442,3 53.804,7 54.831,0 70.395,5 40.407,6 -42,6% -25,4%
magere 163.265,8 154.650,9 171.101,0 163.644,4 156.341,9 156.000,0 -0,2% -3,6%
andere 10.542,0 18.374,3 25.277,0 27.620,0 25.867,1 23.424,5 -9,4% +8,8%
 
Ingedikte melk en wei 50.753,7 29.960,6 26.595,4 47.467,4 65.569,8 77.660,4 +18,4% +76,2%

Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium