Productie van zuivel stijgt in 2020 met uitzondering van kaas en ijs

Landbouw & Visserij
Productie van zuivel stijgt in 2020 met uitzondering van kaas en ijs

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de jaarlijkse zuivelstatistieken voor 2020. In vergelijking met de voorafgaande vijf jaar (jaargemiddelde voor de periode 2015-2019) vertonen de Belgische zuivelbedrijven in 2020 een hogere productie voor praktisch alle productcategorieën.  Enkel de kaasproductie stagneert, terwijl de productie van ijs sterk daalt.

In vergelijking met de voorafgaande periode is er in 2020  een stijgende productie met maar liefst 45% voor ingedikte melk en 11% voor melkpoeder. Boter en verse zuivel stijgen allebei met 5%. De stijging van consumptiemelk bleef beperkt tot 4%. Ook geitenkaas is aan een sterke opmars bezig (+32%), al blijft het productieaandeel van geitenkaas in België, met 10.000 ton, vrij klein.

Consumptiemelk is de belangrijkste productiecategorie

Consumptiemelk, melkdranken en verse zuivelproducten zijn de belangrijkste producten in de Belgische zuivelverwerking. In 2020 bedraagt de totale productie van consumptiemelk (chocomelk en vitamineerde melk inbegrepen) 893 miljoen liter.

Halfvolle melk wordt het meest geproduceerd.  De productie ervan daalt wel met 3% in de afgelopen periode, terwijl  volle melk (+18%) en karnemelk (+11%) een opvallende stijging vertonen.  Bij de melkdranken kent de productie van chocolademelk een stijging met 9%, terwijl er 29% minder melk met vitamines werd geproduceerd.

Zuivelproductie in België (2006-2020)

in 1000 liter of ton 2006 2010 2015 2018 2019 2020 Verschil 2020/2019 Verschil 2020/5 jaarsgemiddelde
Consumptiemelk 770.621 802.762 899.501 848.550 857.913 892.986 +4,1% 3,6%
volle melk 158.811 158.881 184.872 211.863 228.184 237.808 +4,2% 18,0%
halfvolle melk 398.350 465.185 469.647 392.999 383.515 407.862 +6,3% -3,0%
magere melk 61.348 53.158 46.809 47.728 44.145 49.892 +13,0% 11,5%
karnemelk 26.664 19.450 18.792 18.320 17.850 21.153 +18,5% 10,7%
melkdranken
chocolademelk 101.026 75.881 140.190 132.158 141.177 146.382 +3,7% 9,4%
melk met vitamines 24.422 30.207 39.191 45.483 43.043 29.890 -30,6% -29,0%

Productie van gefermenteerde melk stijgt het meest

Verse zuivelproducten zoals yoghurt, gefermenteerde melkdrankjes, room en desserten zijn de tweede grootste categorie in de Belgische zuivelproductie met een totaal productievolume van 633 miljoen liter.  Ook hier kent de productie in 2020 een aanhoudende groei met 5% ten opzichte van de voorafgaande vijf jaar.

Opvallende stijgingen zijn merkbaar bij de productie van gefermenteerde melk en yoghurt met respectievelijk 17% en 5%. De productie van desserten en consumptieroom neemt af met 4 en 2%. 

in 1000 liter of ton 2006 2010 2015 2018 2019 2020 Verschil 2020/2019 Verschil 2020/5 jaarsgemiddelde
Verse zuivelproducten 546.114 530.598 544.125 641.609 649.432 632.620 -2,6% +5,3%
yoghurt 45.853 50.695 35.307 47.074 46.986 49.699 +5,8% +4,8%
gefermenteerde melk 276.571 239.493 202.866 251.281 248.188 262.038 +5,6% +16,7%
consumptieroom 130.775 151.741 214.804 239.751 247.180 227.309 -8,0% -1,7%
desserten 92.916 88.669 91.147 103.503 107.079 93.575 -12,6% -3,8%

Sterke stijging melkerijboter

In 2020 bedraagt de boterproductie iets meer dan 95.000 ton.  Dit is een algemene stijging met 5% ten opzichte van de voorafgaande vijf jaar,  die vooral te wijten is aan de sterke stijging van melkerijboter (13%). Op vijf jaar tijd werd bijna 20.000 ton meer melkerijboter geproduceerd.  De dalende tendens van herwerkte boter blijft aanhouden (- 8%).

in 1000 liter of ton 2006 2010 2015 2018 2019 2020 Verschil 2020/2019 Verschil 2020/5 jaarsgemiddelde
Boter 78.560 75.043 81.268 93.624 96.146 95.036 -1,2% +5,2%
melkerijboter 40.065 31.651 45.856 60.547 64.494 63.124 -2,1% +13,2%
herwerkte 38.495 43.392 35.412 33.076 31.652 31.912 +0,8% -7,8%

Geitenkaasproductie blijft toenemen

In 2020 is zo’n 103.000 ton kaas geproduceerd in België, waarvan 96.000 ton natuurkaas. Gedurende de afgelopen periode blijft de productie van natuurkaas op niveau. De productie van verse kaas is daarentegen gedaald met 24%. Vooral de productie van geitenkaas stijgt fel (+32% ten opzichte van de voorafgaande vijf jaar). Het productieaandeel van geitenkaas blijft wel nog zeer beperkt, met 9% van de totale kaasproductie (5% in 2015). Voor de productie van 10.000 ton geitenkaas is 75 miljoen liter geitenmelk ingezameld in binnen- en buitenland. Het aandeel van de eigen Belgische geitenmelk hierin is beperkt tot 58%.

in 1000 liter of ton 2006 2010 2015 2018 2019 2020 Verschil 2020/2019 Verschil 2020/5 jaarsgemiddelde
Kaas 65.122 72.085 95.988 106.716 104.837 103.488 -1,3% -0,9%
Verse 10.274 11.264 12.819 7.843 7.300 7.491 +2,6% -23,5%
Natuurkaas 54.848 60.821 83.169 98.874 97.537 95.997 -1,6% 1,4%
 
Geitenkaas 1.775 3.418 5.098 9.560 9.843 10.078 +2,4% +31,7%

Meer ingedikte melk en melkpoeder, minder ijs

Bij de resterende categorieën is er een daling van de productie van consumptie-ijs. Terwijl er in 2015 nog 71.000 liter ijs werd geproduceerd, is dat in 2020 slechts 64.000 liter (-10% ten opzichte van de voorafgaande vijf jaar).

De stijging van de melkpoederproductie is vooral te wijten aan de hogere productie van de niet-magere melkpoeders (+47%) en andere melkpoeders (+33%) ten opzichte van de voorafgaande vijf jaar.  De andere melkpoeders omvatten onder meer hoogwaardige grondstoffen voor de levensmiddelenindustrie (baby- en sportvoeding).

Bij ingedikte melk en wei ten slotte is er een opvallende stijging merkbaar voor 2020 met maar liefst 45%.

in 1000 liter of ton 2006 2010 2015 2018 2019 2020 Verschil 2020/2019 Verschil 2020/5 jaarsgemiddelde
Consumptieijs 114.931 85.004 71.148 71.392 66.389 63.629 -4,2% -10,2%
 
Melkpoeder 149.372 162.852 207.775 250.183 246.095 252.604 +2,6% +10,5%
niet-magere 70.839 69.212 39.202 53.805 54.831 70.395 +28,4% 46,9%
magere 67.409 78.034 153.295 171.101 163.644 156.342 -4,5% -3,0%
andere 11.123 15.606 15.278 25.277 27.620 25.867 -6,3% 33,2%
 
Ingedikte melk en wei 82.350 46.240 71.406 26.595 47.467 65.570 +38,1% +44,9%

zuivel