Bevölkerungsstruktur

Ein Drittel der belgischen Haushalte sind Einzelhaushalten

Bevölkerung
Ein Drittel der belgischen Haushalte sind Einzelhaushalten

Am 1. Januar 2018 zählte Belgien 4.911.973 Privathaushalte. 35% unter ihnen waren Alleinstehende. Diese Einzelhaushalte sind um 1,3% gestiegen, im Vergleich zum Vorjahr. In der Region Brüssel-Hauptstadt sind sie am häufigsten: 46% der Privathaushalte waren Einzelhaushalte. Außerdem sind sie in dieser Region am wenigsten gestiegen (+0,5%).

Die Flämische Region zählte 2.792.444 Privathaushalte, von denen 32% Einzelhaushalte waren. In der Wallonischen Region gab es 1.571.850 Privathaushalte, von denen 36% Einzelhaushalte waren.

Belgien zählte am 1. Januar 2018 11.376.070 Einwohner

Am 1. Januar 2018 zählte Belgien 11.376.070 gesetzlich registrierte Einwohner. Dies ergibt sich aus den offiziellen Zahlen von Statbel, dem belgischen Statistikamt. Davon sind 51% (bzw. 5.778.164 in absoluten Zahlen) Frauen und 49% (bzw. 5.597.906) Männer, ausschließlich dem Warteregister[1]. Die belgische Bevölkerung wuchs jährlich um 53.982 Personen oder 0,50%. Diese Wachstumsrate entspricht völlig dem Wachstum der letzten Jahre, die ebenfalls jeweils um ein halbes Prozent schwankte.

Mehr...

Alterspyramide
Content
 
Bevölkerung 2008-2018
Geslecht und Altersgruppe
Zivilstand

Doel en korte beschrijving

De statistieken omtrent de structuur en de beweging van de bevolking gerealiseerd door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie bieden gegevens in verband met de evolutie van het cijfer van de residentiële bevolking zoals dat ingeschreven is in het Rijksregister van natuurlijke personen en dat bepaald is door de wet. Ze bevatten voornamelijk twee soorten metingen : 1) metingen met betrekking tot de kenmerken van de bevolking in het begin en het midden van het jaar (1 januari en 1 juli) 2) metingen met betrekking tot de beweging van de bevolking volgens verschillende categorieën gebeurtenissen : geboorten, overlijdens, immigraties, emigraties, verandering van burgerlijke staat of nationaliteit.

Het cijfer van de residentiële bevolking op 1 januari wordt berekend op basis van het aantal ingeschrevenen in het RRNP en omvat het geheel van personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, inclusief de Belgen en de vreemdelingen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om op het grondgebied te verblijven, maar exclusief de vreemdelingen die minder dan drie maand op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de vreemdelingen in onregelmatige situatie.

Metadata