Geboorten in 2022 met 2,6% gedaald tegenover gemiddelde 2018-2021

Bevolking
Geboorten in 2022 met 2,6% gedaald tegenover gemiddelde 2018-2021

In 2022 werden 113.593 geboorten geregistreerd in België. Dat zijn 3.046 geboorten minder dan gemiddeld in de periode 2018-2021, ofwel een daling met 2,6%. De regionale verschillen zijn groot: de cijfers tonen een eerder lichte daling in het Vlaamse Gewest (-1,4%) en het Waalse Gewest (-1,3%) en een stevige daling in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (-10,3%) ten opzichte van de periode 2018-2021. Dat blijkt uit de cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

In deze publicatie wordt het aantal geboorten in 2022 vergeleken met het gemiddelde aantal geboorten in de periode 2018-2021. Er werd geen rekening gehouden met de evolutie van het aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd, noch met de bevolkingsstructuur. Verder wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen wat de impact hiervan is op het aantal geboorten.

2022 telt 2,6% minder geboorten als het gemiddelde 2018-2021

In 2022 werden er 113.593 geboorten geregistreerd. Dat zijn 3.046 geboorten minder dan in de periode 2018-2021, waar gemiddeld 116.639 geboorten per jaar werden geteld, ofwel een daling met 2,6%.

Lichte daling in Vlaanderen en Wallonië, stevige daling in Brussel

Achter de evolutie van het aantal geboorten gaan grote regionale verschillen schuil.

In het Vlaamse Gewest werden 63.284 geboorten geregistreerd. Dat zijn er 867 minder als het gemiddeld aantal geboorten in 2018-2021, hetzij een daling met 1,4%.

Er werden 35.565 geboorten geregistreerd in Wallonië. Dat zijn 482 geboorten minder dan het gemiddeld aantal in de periode 2018-2021, ofwel een daling met 1,3%.

Tot slot werden in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 14.744 geboorten geregistreerd. Dat zijn 1.698 geboorten minder dan het gemiddelde in de periode 2018-2021. Brussel kent bijgevolg de sterkste daling in het aantal geboorten van alle gewesten met 10,3% tegenover dezelfde referentieperiode.

Grote variatie doorheen het jaar

Ook in 2022 werden grote verschillen tussen de maanden opgemerkt. In de eerste jaarhelft zien we dat het aantal geboorten niet al te sterk afwijkt van het gemiddeld aantal geboorten in de periode 2018-2021 en schommelt tussen +2,5% en -3,5%. In de tweede jaarhelft wordt elke maand een daling waargenomen tegenover dezelfde referentieperiode, die varieert tussen -2,9% en -6,7%.

Deze variaties op maandbasis moeten wel met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Eind 2020 en in 2021 werden eerder ongewone schommelingen in het aantal geboorten per maand waargenomen, dit vermoedelijk ten gevolge van de coronapandemie. Deze tijd maakt deel uit van de referentieperiode 2018-2021 en beïnvloedt dus in zekere mate het gemiddeld aantal geboorten per maand in deze periode.