Sterfte

Het aantal overlijdens nam licht af ten opzichte van 2015

Bevolking
Sterfte

In 2016 stierven er 108.056 personen in ons land, in 2015 dat er 110.508.

Het algemeen sterftecijfer daalde in 2016 naar een brutosterftecijfer van 9,6 promille (9,8 in 2015), dat daarmee dicht in de buurt ligt van het minimumpeil van 2014.

Tabel
Content

Sterftecijfers, per geslacht en gewest, 2000 - 2016

Jaar België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
2000 10,4 10,0 10,2 10,2 11,0 10,6 10,0 9,4 9,7 11,4 10,9 11,1
2005 10,0 9,7 9,9 9,1 10,0 9,6 9,6 9,2 9,4 10,9 10,6 10,8
2010 9,7 9,6 9,6 8,3 8,7 8,5 9,5 9,2 9,3 10,7 10,4 10,6
2011 9,5 9,4 9,5 7,4 8,6 8,0 9,4 9,0 9,2 10,4 10,5 10,5
2012 9,9 9,8 9,9 7,9 9,0 8,5 9,8 9,4 9,6 10,8 10,7 10,8
2013 9,9 9,8 9,8 7,7 8,5 8,1 9,8 9,4 9,6 10,6 10,8 10,7
2014 9,4 9,3 9,4 7,5 7,9 7,7 9,3 9,0 9,2 10,2 10,4 10,3
2015 9,7 10,0 9,8 7,5 8,2 7,9 9,6 9,7 9,6 10,6 11,0 10,8
2016 9,6 9,5 9,6 7,4 7,8 7,6 9,5 9,3 9,4 10,5 10,6 10,6
Brutosterftecijfer: verhouding, uitgedrukt in promille, tussen het aantal overlijdens en de gemiddelde bevolking van het jaar.
Op basis van de gegevens van het Rijksregister en conform de nationale definitie van de bevolking.
Visueel
Content

mortalite_nl.png

Downloads

Doel en korte beschrijving

De sterftestatistiek wordt opgesteld uitgaande van gegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP). Hiermee kan de statistiek van de doodsoorzaken, waarvan de bron wordt gevormd door de formulieren van de burgerlijke stand, worden geconsolideerd. Deze statistiek splitst de overlijdens van in België verblijvende personen uit volgens geslacht, gemeente van verblijf (arrondissement, provincie en gewest), maand van overlijden, burgerlijke staat en nationaliteit (Belgische of vreemde). Voorts kan hiermee het bruto-sterftecijfer worden berekend, d.i. de verhouding tussen het aantal overlijdens tijdens het jaar en het inwonertal halverwege dat jaar..

Populatie

Inwoners van België

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Leeftijd : Leeftijd gemeten in verlopen jaren op 1 januari.

Maand van overlijden : Maand van overlijden, gehaald uit de overlijdensdatum

Sterftecijfer : Bruto-sterftecijfer (Verhouding tussen het aantal overlijdens en het gemiddelde bevolkingscijfer van het beschouwde jaar)

Geslacht ; Geslacht van de overledene

Nationaliteit : Nationaliteit (Belgische of vreemde) van de overleden persoon (op 1 januari van het beschouwde jaar).

Burgerlijke staat : Burgerlijke staat van de overledene

Metadata

Sterfte.pdf