Sterfte

In 2020 overleden in België 126.850 inwoners

Bevolking
In 2020 overleden in België 126.850 inwoners

In 2020 overleden in België 126.850 inwoners (aan alle doodsoorzaken samen). Dat is een stijging met +16,6% in vergelijking met 2019, waarin 108.745 overlijdens werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De COVID-19-pandemie heeft een duidelijke impact op de Belgische sterftecijfers.

STERFTE EN OVERSTERFTE

In 2020 werden in België 126.850 overlijdens geregistreerd. Dat zijn 18.105 overlijdens meer dan in 2019, of een stijging met 16,6%. Als we vergelijken met het gemiddelde aantal overlijdens in de periode 2017-2019, dan bedraagt de stijging 15,7%. Deze percentages zijn een vergelijking tussen het aantal waargenomen overlijdens en brengen de bevolkingsstructuur niet mee in rekening.

Achter de algemene sterftecijfers gaan verschillen tussen de gewesten schuil. Tegenover het gemiddeld aantal overlijdens 2017-2019 steeg het aantal overlijdens in 2020 in het Vlaams Gewest met 13,0%, in het Waals Gewest met 18,5% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 22,7%.

HISTORISCHE DATA

Over de sterfte zijn ook historische data beschikbaar, met sterftecijfers per jaar sinds 1841 en per maand sinds 1919. In 2020 waren de sterftecijfers het hoogst in de maanden april (15.449) en november (14.035). Voor beide maanden geldt dat sinds 1919 nog nooit zo’n hoog absoluut maandelijks sterftecijfer werd opgetekend.

In de historische dataset kunnen we verder ook de brutosterftecijfers vergelijken. Die worden berekend als de verhouding tussen het aantal overlijdens en de totale bevolking. Qua brutosterftecijfer staat 2020 zeker niet op de eerste plaats. Het brutosterftecijfer voor 2020 bevindt zich op plaats 147 (van de 180 jaren sinds 1841) en bevindt zich zo op ongeveer dezelfde hoogte van de brutosterftecijfers opgetekend in de jaren 80:

Jaar Totaal bevolking Sterfte Aantal overlijdens per 100.000 inwoners Aantal overlijdens per 1.000 inwoners (brutosterftecijfer in promille)
1986 9.858.895 111.671 1.133 11,3
1984 9.853.023 110.577 1.122 11,2
2020 11.492.641 126.850 1.104 11,0
1989 9.927.612 107.332 1.081 10,8
1987 9.864.751 105.840 1.073 10,7

Deze vergelijking van bevolkingscijfers met waargenomen sterftecijfers houdt geen rekening met de bevolkingsstructuur. Verder wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen wat de impact is van de bevolkingsstructuur op deze sterftecijfers.

Visueel
Content

Evolutie van het brutosterftecijfer

Tabel
Content

Sterftecijfers, per geslacht en gewest, 2000 - 2020

Jaar België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
2000 10,4 10,0 10,2 10,2 11,0 10,6 10,0 9,4 9,7 11,4 10,9 11,1
2005 10,0 9,7 9,9 9,1 10,0 9,6 9,6 9,2 9,4 10,9 10,6 10,8
2010 9,7 9,6 9,6 8,3 8,7 8,5 9,5 9,2 9,3 10,7 10,4 10,6
2011 9,5 9,4 9,5 7,4 8,6 8,0 9,4 9,0 9,2 10,4 10,5 10,5
2012 9,9 9,8 9,9 7,9 9,0 8,5 9,8 9,4 9,6 10,8 10,7 10,8
2013 9,9 9,8 9,8 7,7 8,5 8,1 9,8 9,4 9,6 10,6 10,8 10,7
2014 9,4 9,3 9,4 7,5 7,9 7,7 9,3 9,0 9,2 10,2 10,4 10,3
2015 9,7 10,0 9,8 7,5 8,2 7,9 9,6 9,7 9,6 10,6 11,0 10,8
2016 9,6 9,5 9,6 7,4 7,8 7,6 9,5 9,3 9,4 10,5 10,6 10,6
2017 9,6 9,7 9,7 7,4 7,7 7,6 9,6 9,5 9,6 10,4 10,6 10,5
2018 9,7 9,8 9,7 7,0 7,8 7,4 9,7 9,7 9,7 10,5 10,7 10,5
2019 9,4 9,6 9,5 7,0 7,7 7,4 9,5 9,5 9,5 10,2 10,3 10,3
2020 11,0 11,1 11,0 8,8 9,2 9,0 10,7 10,7 10,7 12,3 12,4 12,3
Brutosterftecijfer: verhouding, uitgedrukt in promille, tussen het aantal overlijdens en de gemiddelde bevolking van het jaar.
Op basis van de gegevens van het Rijksregister en conform de nationale definitie van de bevolking.

Doel en korte beschrijving

De sterftestatistiek wordt opgesteld uitgaande van gegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP). Hiermee kan de statistiek van de doodsoorzaken, waarvan de bron wordt gevormd door de formulieren van de burgerlijke stand, worden geconsolideerd. Deze statistiek splitst de overlijdens van in België verblijvende personen uit volgens geslacht, gemeente van verblijf (arrondissement, provincie en gewest), maand van overlijden, burgerlijke staat en nationaliteit (Belgische of vreemde). Voorts kan hiermee het bruto-sterftecijfer worden berekend, d.i. de verhouding tussen het aantal overlijdens tijdens het jaar en het inwonertal halverwege dat jaar..

Populatie

Inwoners van België

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Leeftijd : Leeftijd gemeten in verlopen jaren op 1 januari.

Maand van overlijden : Maand van overlijden, gehaald uit de overlijdensdatum

Sterftecijfer : Bruto-sterftecijfer (Verhouding tussen het aantal overlijdens en het gemiddelde bevolkingscijfer van het beschouwde jaar)

Geslacht ; Geslacht van de overledene

Nationaliteit : Nationaliteit (Belgische of vreemde) van de overleden persoon (op 1 januari van het beschouwde jaar).

Burgerlijke staat : Burgerlijke staat van de overledene

Metadata

Sterfte.pdf