Sterfte

108.745 overledenen in 2019

Bevolking
Sterfte

In 2019 zijn 108.745 personen overleden, tegenover 110.645 in 2018. Dit is een daling van 1,7%.

Het algemene sterftecijfer blijft conform het gemiddelde van de laatste 10 jaar met een brutosterftecijfer van 9,5 promille (9,7 in 2018).
 

Tabel
Content

Sterftecijfers, per geslacht en gewest, 2000 - 2019

Jaar België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
2000 10,4 10,0 10,2 10,2 11,0 10,6 10,0 9,4 9,7 11,4 10,9 11,1
2005 10,0 9,7 9,9 9,1 10,0 9,6 9,6 9,2 9,4 10,9 10,6 10,8
2010 9,7 9,6 9,6 8,3 8,7 8,5 9,5 9,2 9,3 10,7 10,4 10,6
2011 9,5 9,4 9,5 7,4 8,6 8,0 9,4 9,0 9,2 10,4 10,5 10,5
2012 9,9 9,8 9,9 7,9 9,0 8,5 9,8 9,4 9,6 10,8 10,7 10,8
2013 9,9 9,8 9,8 7,7 8,5 8,1 9,8 9,4 9,6 10,6 10,8 10,7
2014 9,4 9,3 9,4 7,5 7,9 7,7 9,3 9,0 9,2 10,2 10,4 10,3
2015 9,7 10,0 9,8 7,5 8,2 7,9 9,6 9,7 9,6 10,6 11,0 10,8
2016 9,6 9,5 9,6 7,4 7,8 7,6 9,5 9,3 9,4 10,5 10,6 10,6
2017 9,6 9,7 9,7 7,4 7,7 7,6 9,6 9,5 9,6 10,4 10,6 10,5
2018 9,7 9,8 9,7 7,0 7,8 7,4 9,7 9,7 9,7 10,5 10,7 10,5
2019 9,4 9,6 9,5 7,0 7,7 7,4 9,5 9,5 9,5 10,2 10,3 10,3
Brutosterftecijfer: verhouding, uitgedrukt in promille, tussen het aantal overlijdens en de gemiddelde bevolking van het jaar.
Op basis van de gegevens van het Rijksregister en conform de nationale definitie van de bevolking.
Visueel
Content

Evolutie van het brutosterftecijfer

Doel en korte beschrijving

De sterftestatistiek wordt opgesteld uitgaande van gegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP). Hiermee kan de statistiek van de doodsoorzaken, waarvan de bron wordt gevormd door de formulieren van de burgerlijke stand, worden geconsolideerd. Deze statistiek splitst de overlijdens van in België verblijvende personen uit volgens geslacht, gemeente van verblijf (arrondissement, provincie en gewest), maand van overlijden, burgerlijke staat en nationaliteit (Belgische of vreemde). Voorts kan hiermee het bruto-sterftecijfer worden berekend, d.i. de verhouding tussen het aantal overlijdens tijdens het jaar en het inwonertal halverwege dat jaar..

Populatie

Inwoners van België

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Leeftijd : Leeftijd gemeten in verlopen jaren op 1 januari.

Maand van overlijden : Maand van overlijden, gehaald uit de overlijdensdatum

Sterftecijfer : Bruto-sterftecijfer (Verhouding tussen het aantal overlijdens en het gemiddelde bevolkingscijfer van het beschouwde jaar)

Geslacht ; Geslacht van de overledene

Nationaliteit : Nationaliteit (Belgische of vreemde) van de overleden persoon (op 1 januari van het beschouwde jaar).

Burgerlijke staat : Burgerlijke staat van de overledene

Metadata

Sterfte.pdf