108.745 overledenen in 2019

Bevolking
Sterfte

In 2019 zijn 108.745 personen overleden, tegenover 110.645 in 2018. Dit is een daling van 1,7%.

Het algemene sterftecijfer blijft conform het gemiddelde van de laatste 10 jaar met een brutosterftecijfer van 9,5 promille (9,7 in 2018).