Lichte stijging van de binnenscheepvaart in 2020

Mobiliteit
Lichte stijging van de binnenscheepvaart in 2020

In 2020 vervoerden binnenschepen iets meer dan 156 miljoen ton aan goederen op de Belgische waterwegen. Dat is ongeveer een half miljoen ton meer dan in 2019. In 2019 was er wel een stijging met 3,7 miljoen ton ten opzichte van 2018.
Het containervervoer door binnenschepen schommelde rond de 21 miljoen ton in 2020 en bleef nagenoeg status quo met het voorgaande jaar.

Voor 2018, 2019 en 2020 zijn de cijfers volgens een compleet nieuwe methode berekend voor de binnenvaart van alle schepen op de Belgische binnenwateren, ook die uit het buitenland afkomstig.