Lichte stijging van de binnenscheepvaart

Mobiliteit
Lichte stijging van de binnenscheepvaart

In het jaar 2019 vervoerden binnenschepen ongeveer 156 miljoen ton aan goederen op de Belgische waterwegen.
Dat is bijna 4 miljoen ton meer dan het jaar ervoor. De tendens is dus licht stijgend. Het containervervoer door binnenschepen schommelt rond de 21 miljoen ton.
De cijfers zijn voor 2018 en 2019 volgens een compleet nieuwe methode berekend voor de binnenvaart van alle schepen op de Belgische binnenwateren, ook die uit het buitenland afkomstig.