Agricultural land renting prices

In 2021, Belgian farmers paid a third more for land renting than in 2011

Agriculture & fishery
In 2021, Belgian farmers paid a third more for land renting than in 2011

In 2021, a Belgian farmer had to pay on average 322 €/ha per year for the rental of croplands and 280 €/ha for grasslands. In 10 years, the agricultural land renting price of croplands has increased by 33% and that of grasslands by 21%.

The price increase is the most significant in Flanders where croplands have increased by 41% and grasslands by 25%. In the Walloon Region, the increase is smaller (+23% and +15% respectively). Croplands are rented 410 €/ha in Flanders compared to 250 €/ha in Wallonia, and grasslands are rented 340 €/ha in Flanders compared to 230 €/ha in Wallonia.

At provincial level, West Flanders is the most expensive with croplands rented on average 490 €/ha and grasslands 418 €/ha. This is more than twice the amounts paid in the province of Luxembourg where agricultural land renting prices for croplands and grasslands amount to 194 €/ha and 176 €/ha, respectively.

The agricultural land renting price is the amount paid annually by the tenant to the landlord for the use of his land for agricultural purposes.

Evolution of the renting prices- Belgium
Content

Evolution of the renting prices 1998-2021 Belgium (EUR/ha)

Year 1998 2000 2005 2010 2015 2020 2021
Croplands 180 188 208 233 299 310 322
Permanent grasslands 166 175 193 222 260 270 280
Source : Statbel (Directorate-General Statistics - Statistics Belgium)
Renting prices - Regions and province
Content

Renting prices - Flemish and Walloon Regions and provinces (EUR/ha) 2021

Region and provinces Croplands Permanent grasslands
Flemish Region 410 340
Province of Antwerp 430 310
Province of Limburg 355 261
Province of East Flanders 391 340
Province of Flemish Brabant 300 276
Province of West Flanders 490 418
Walloon Region 250 230
Province of Walloon Brabant 265 242
Province of Hainaut 282 261
Province of Liège 286 262
Province of Luxembourg 194 176
Province of Namur 209 197
Source : Statbel (Directorate-General Statistics - Statistics Belgium)
Renting prices - agricultural regions
Content

Renting prices - agricultural regions (EUR/ha) 2021

Landbouwstreken Croplands Permanent grasslands
Dunes-Polders 462 400
Sandy region 414 357
Campine 401 284
Sandy clayed region 374 323
Limestone region 319 287
Herbaceous region (Liège) 310 282
Campine Hennuyer - -
Condroz 231 216
High Ardenne 217 204
Herbaceous region (Fagnes) 181 177
Famenne 149 133
Ardenne 202 189
Jurassic region 176 152
Source : Statbel (Directorate-General Statistics - Statistics Belgium)

Definitie

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

--------

De pachtprijzen zijn een onderdeel van de jaarlijkse enquête naar de raming van de oogst.

Tot 2013 werd deze enquête uitgevoerd door landbouwcorrespondenten. Vanaf 2014 werd overgegaan op een postale enquête die rechtstreeks bij landbouwers gehouden werd. De enquête naar de raming van de oogst en de pachten berust op een steekproef van ongeveer 1600 landbouwbedrijven. Deze steekproef werd zo getrokken dat de representativiteit op het niveau van de gewesten, provincies en landbouwstreken gewaarborgd is. Deze enquête werd uitgevoerd in januari volgend op het referentiejaar.

Eveneens werd in 2014 voor de berekening van de pachtprijzen de maximale drempel voor het detecteren van uitschieters geactualiseerd.

Metadata