Agricultural land renting prices

A Belgian farmer had to pay on average 305 €/ha per year for land renting

Agriculture & fishery
A Belgian farmer had to pay on average 305 €/ha per year for land renting

In 2018, a Belgian farmer had to pay on average 305 €/ha per year for the rental of croplands and 269 €/ha for grasslands. In 20 years, the agricultural land renting price of croplands has increased by 70 % and that of grasslands by 62 %.

The increase is the most significant in Flanders where croplands have increased by 86 % and grasslands by 76 %. In the Walloon Region, the increase is smaller (+53 % and +47 % respectively). Croplands are rented 381 €/ha in Flanders compared to 244 €/ha in Wallonia, and grasslands are rented 324 €/ha in Flanders compared to 223 €/ha in Wallonia.

At provincial level, West Flanders is the most expensive with croplands rented on average 455 €/ha and grasslands 402 €/ha. This is more than twice the amounts paid in the province of Luxembourg where agricultural land renting prices for croplands and grasslands amount to 176 €/ha and 169 €/ha, respectively.

The agricultural land renting price is the amount paid annually by the tenant to the landlord for the use of his land for agricultural purposes.

Tabel 1
Content

Evolution of the renting prices 1998-2018 Belgium (EUR/ha)

Year 1998 2000 2005 2010 2015 2017 2018
Croplands 180 188 208 233 299 309 305
Permanent grasslands 166 175 193 222 260 277 269
Source : Statbel (Directorate-General Statistics - Statistics Belgium)
Tabel 2
Content

Renting prices - Flemish and Walloon Regions and provinces (EUR/ha) 2018

Region and provinces Croplands Permanent grasslands
Flemish Region 381 324
Province of Antwerp 366 268
Province of Limburg 327 244
Province of East Flanders 372 325
Province of Flemish Brabant 295 281
Province of West Flanders 455 402
Walloon Region 244 223
Province of Walloon Brabant 265 239
Province of Hainaut 281 253
Province of Liège 282 249
Province of Luxembourg 176 169
Province of Namur 202 195
Source : Statbel (Directorate-General Statistics - Statistics Belgium)
Tabel 3
Content

Renting prices - agricultural regions (EUR/ha) 2018

Landbouwstreken Croplands Permanent grasslands
Dunes-Polders 405 375
Sandy region 386 339
Campine 342 249
Sandy clayed region 362 317
Limestone region 314 281
Herbaceous region (Liège) 300 277
Campine Hennuyer - -
Condroz 230 202
High Ardenne 215 190
Herbaceous region (Fagnes) 183 183
Famenne 141 133
Ardenne 188 183
Jurassic region 133 128
Source : Statbel (Directorate-General Statistics - Statistics Belgium)

Definitie

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

--------

De pachtprijzen zijn een onderdeel van de jaarlijkse enquête naar de raming van de oogst.

Tot 2013 werd deze enquête uitgevoerd door landbouwcorrespondenten. Vanaf 2014 werd overgegaan op een postale enquête die rechtstreeks bij landbouwers gehouden werd. De enquête naar de raming van de oogst en de pachten berust op een steekproef van ongeveer 1600 landbouwbedrijven. Deze steekproef werd zo getrokken dat de representativiteit op het niveau van de gewesten, provincies en landbouwstreken gewaarborgd is. Deze enquête werd uitgevoerd in januari volgend op het referentiejaar.

Eveneens werd in 2014 voor de berekening van de pachtprijzen de maximale drempel voor het detecteren van uitschieters geactualiseerd.

Metadata