Belgische landbouwer betaalde gemiddeld 305 €/ha pacht per jaar

Landbouw & Visserij
Belgische landbouwer betaalde gemiddeld 305 €/ha pacht per jaar

In 2018 betaalde een Belgische landbouwer gemiddeld 305 €/ha per jaar voor de huur van beteelde gronden en 269 €/ha voor grasland. In 20 jaar tijd is de pachtprijs van beteelde gronden met 70% gestegen en de prijs van grasland met 62%.

De stijging is het sterkst in Vlaanderen, waar beteelde gronden met 86% is gestegen en grasland met 76%. In het Waalse Gewest is de stijging lager (respectievelijk +53% en +47%). De beteelde gronden zijn in Vlaanderen voor 381 €/ha te huur en voor 244 €/ha in Wallonië en grasland respectievelijk voor 324 €/ha en voor 223 €/ha.

Op provinciaal niveau is West-Vlaanderen het duurst met beteelde grond die gemiddeld 455 €/ha kost en grasland dat gemiddeld 402 €/ha kost. Dit is ruim twee keer zoveel als in de provincie Luxemburg, waar de pacht voor beteelde gronden en grasland respectievelijk 176 €/ha en 169 €/ha bedraagt.

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.