Pachtpreise

Belgische Landwirte zahlten durchschnittlich 304€/ha Pacht pro Jahr

Landwirtschaft & Fischerei
Belgische Landwirte zahlten durchschnittlich 304€/ha Pacht pro Jahr

Im Jahr 2019 zahlten belgische Landwirte durchschnittlich jährlich 304€/ha pro Jahr für die Pacht von Ackerland und 267 €/ha für Grünland. In 20 Jahren ist die Pacht für Ackerland um 64% und für Grünland um 55% gestiegen.

Am stärksten ist der Anstieg in Flandern, wo die Preise von Ackerland um 78% und von Grünland um 68% zugenommen haben. In der Wallonischen Region ist der Anstieg geringer (+49% bzw. +42%). Das Ackerland wird in Flandern für 380 €/ha und in der Wallonie für 241 €/ha vermietet und das Grünland für 326 €/ha bzw. 218 €/ha.

Auf Provinzebene ist Westflandern am teuersten mit Ackerland von durchschnittlich 454 €/ha und Grünland von durchschnittlich 415 €/ha. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der Provinz Luxemburg, wo die Pacht für Ackerland und Grünland 171 €/ha bzw. 158/ha beträgt.

Der Pachtzins ist der Betrag, den der Pächter jährlich an den Verpächter für die Nutzung seines Grundstücks für landwirtschaftliche Zwecke zahlt.

Entwicklung der Pachten - Belgien
Content

Entwicklung der Pachten 1998-2019 Belgien (EUR/ha)

Jaren 1998 2000 2005 2010 2015 2018 2019
Ackerland 180 188 208 233 299 305 304
Dauergrünland 166 175 193 222 260 269 267
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)
Pachten - Regionen und Provinzen
Content

Pachten Flämische und Wallonische Region und Provinzen (EUR/ha) 2019

Regionen und Provinzen Ackerland Dauergrünland
Flämische Region 380 326
Provinz Antwerpen 385 264
Provinz Limburg 324 234
Provinz Ostflandern 367 333
Provinz Flämisch-Brabant 288 269
Provinz Westflandern 454 415
Wallonische Region 241 218
Provinz Wallonisch-Brabant 266 237
Provinz Hennegau 272 243
Provinz Lüttich 284 254
Provinz Luxemburg 171 158
Provinz Namen 205 187
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)
Pachten - landwirtschaftliche Gebiete
Content

Pachten - landwirtschaftliche Gebiete (EUR/ha) 2019

Landwirtschaftliche Gebiete Ackerland Dauergrünland
Dünen-Polder 430 400
Sandgebiet 395 344
Kempenland 355 245
Sand- und Lehmgebiet 343 316
Lehmgebiet 311 269
Weidegebiet (Lüttich) 325 293
Hennegauische Kempen - -
Condroz 234 206
Hohe Ardennen 178 166
Weidegebiet (Moorboden) 171 167
Famenne 151 144
Ardennen 177 164
Jura 145 136
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)
Downloads

Definitie

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

--------

De pachtprijzen zijn een onderdeel van de jaarlijkse enquête naar de raming van de oogst.

Tot 2013 werd deze enquête uitgevoerd door landbouwcorrespondenten. Vanaf 2014 werd overgegaan op een postale enquête die rechtstreeks bij landbouwers gehouden werd. De enquête naar de raming van de oogst en de pachten berust op een steekproef van ongeveer 1600 landbouwbedrijven. Deze steekproef werd zo getrokken dat de representativiteit op het niveau van de gewesten, provincies en landbouwstreken gewaarborgd is. Deze enquête werd uitgevoerd in januari volgend op het referentiejaar.

Eveneens werd in 2014 voor de berekening van de pachtprijzen de maximale drempel voor het detecteren van uitschieters geactualiseerd.

Metadata