Pachtpreise

Ein belgischer Landwirt bezahlte durchschnittlich 305€/ha pro Jahr Pacht

Landwirtschaft & Fischerei
Ein belgischer Landwirt bezahlte durchschnittlich 305€/ha pro Jahr Pacht

Im Jahr 2018 bezahlte ein belgischer Landwirt durchschnittlich 305€/ha pro Jahr für die Pacht von Ackerland und 269 €/ha für Grünland. In 20 Jahren ist die Pacht für Ackerland um 70% und für Grünland um 62% gestiegen.

Am stärksten ist der Anstieg in Flandern, wo die Preise von Ackerland um 86% und von Grünland um 76% zugenommen haben. In der Wallonischen Region ist der Anstieg geringer (+53% bzw. +47%). Das Ackerland wird in Flandern für 381 €/ha und in Wallonien für 244 €/ha vermietet und das Grünland für 324 €/ha bzw. 223 €/ha.

Auf Provinzebene ist Westflandern am teuersten mit Ackerland von durchschnittlich 455 €/ha und Grünland von durchschnittlich 402 €/ha. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der Provinz Luxemburg, wo die Pacht für Ackerland und Grünland 176 €/ha bzw. 169/ha beträgt.

Die Pacht ist der Betrag, den der Mieter dem Vermieter jedes Jahr für die Nutzung seines Grundstücks für landwirtschaftliche Zwecke zahlt.

Tabel 1
Content

Entwicklung der Pachten 1998-2018 Belgien (EUR/ha)

Jaren 1998 2000 2005 2010 2015 2017 2018
Ackerland 180 188 208 233 299 309 305
Dauergrünland 166 175 193 222 260 277 269
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)
Tabel 2
Content

Pachten Flämische und Wallonische Region und Provinzen (EUR/ha) 2018

Regionen und Provinzen Ackerland Dauergrünland
Flämische Region 381 324
Provinz Antwerpen 366 268
Provinz Limburg 327 244
Provinz Ostflandern 372 325
Provinz Flämisch-Brabant 295 281
Provinz Westflandern 455 402
Wallonische Region 244 223
Provinz Wallonisch-Brabant 265 239
Provinz Hennegau 281 253
Provinz Lüttich 282 249
Provinz Luxemburg 176 169
Provinz Namen 202 195
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)
Tabel 3
Content

Pachten - landwirtschaftliche Gebiete (EUR/ha) 2018

Landwirtschaftliche Gebiete Ackerland Dauergrünland
Dünen-Polder 405 375
Sandgebiet 386 339
Kempenland 342 249
Sand- und Lehmgebiet 362 317
Lehmgebiet 314 281
Weidegebiet (Lüttich) 300 277
Hennegauische Kempen - -
Condroz 230 202
Hohe Ardennen 215 190
Weidegebiet (Moorboden) 183 183
Famenne 141 133
Ardennen 188 183
Jura 133 128
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)
Downloads

Definitie

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

--------

De pachtprijzen zijn een onderdeel van de jaarlijkse enquête naar de raming van de oogst.

Tot 2013 werd deze enquête uitgevoerd door landbouwcorrespondenten. Vanaf 2014 werd overgegaan op een postale enquête die rechtstreeks bij landbouwers gehouden werd. De enquête naar de raming van de oogst en de pachten berust op een steekproef van ongeveer 1600 landbouwbedrijven. Deze steekproef werd zo getrokken dat de representativiteit op het niveau van de gewesten, provincies en landbouwstreken gewaarborgd is. Deze enquête werd uitgevoerd in januari volgend op het referentiejaar.

Eveneens werd in 2014 voor de berekening van de pachtprijzen de maximale drempel voor het detecteren van uitschieters geactualiseerd.

Metadata