Belgische landbouwer betaalde gemiddeld 304 €/ha pacht per jaar

Landbouw & Visserij
Belgische landbouwer betaalde gemiddeld 304 €/ha pacht per jaar

In 2019 betaalde een Belgische landbouwer gemiddeld 304 €/ha per jaar voor de huur van beteelde gronden en 267 €/ha voor grasland. In 20 jaar tijd is de pachtprijs van beteelde gronden met 64% gestegen en de prijs van grasland met 55%.

De stijging is het sterkst in Vlaanderen, waar beteelde gronden met 78% is gestegen en grasland met 68%. In het Waalse Gewest is de stijging lager (respectievelijk +49% en +42%). De beteelde gronden zijn in Vlaanderen voor 380 €/ha te huur en in Wallonië voor 241 €/ha en grasland respectievelijk voor 326 €/ha en voor 218 €/ha.

Op provinciaal niveau is West-Vlaanderen het duurst met beteelde grond die gemiddeld 454 €/ha kost en grasland dat gemiddeld 415 €/ha kost. Dit is ruim twee keer zoveel als in de provincie Luxemburg, waar de pacht voor beteelde gronden en grasland respectievelijk 171 €/ha en 158 €/ha bedraagt.

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.