Verkopen vastgoed volgens aard in de verkoopsakte - België

Bouwen & wonen
Vastgoedprijzen
2010-2023

Beschrijving:  Verkoop van onroerende goederen – aantal transacties, Q25 prijs(€), Q50 prijs(€), Q75 prijs(€) – België, gewesten, provincies, arrondissementen en gemeenten (2010-2023).

Periode: 2010-2023

Metadata:  Metadata variables

Meer informatie, data en publicaties over dit onderwerp op Statbel

Downloaden