Real Estate

House prices - first quarter 2020

Housing
House prices - first quarter 2020

Statbel, the Belgian statistical office, publishes today the house prices in Belgium for the first quarter of 2020.

The main results are the following:

  • The Belgian median price for an attached or semi-detached house amounted to 188,000 euros in the first quarter of 2020. A buyer had to pay 289,000 euros for a detached house.
  • The Walloon Region is the cheapest with a median price of 150,000 euros for an attached or semi-detached house, and 250,000 euros for a detached house.
  • It is followed by the Flemish Region. Attached and semi-detached houses cost there 225,000 euros, and detached houses cost 340,000 euros.  After the abolition of the Flemish housing bonus, the number of houses sold decreased by half and the number of apartments sold fell by one quarter.
  • The Brussels-Capital Region is the most expensive region for all types of dwellings. Attached and semi-detached houses cost there 420,500 euros. The price for a detached house amounted to 800,000 euros.
  • There is a limited impact of the COVID-19 crisis on the number of transactions, as the lockdown started on 18 March 2020 and this press release presents the results for the whole first quarter of 2020.

All the results in this press release are based on the deeds of sale registered at the General Administration of the Patrimonial Documentation of the FPS Finances.

Overview by Buildingtype
Content
Detached houses
Content

Doel en korte beschrijving

Deze statistiek geeft het aantal transacties, de totale prijs, de totale perceelsoppervlakte en de gemiddelde verkoopprijs weer van de gewone woonhuizen, de villa's, de appartementen en de bouwgronden.

Populatie

De statistiek van de vastgoedprijzen is gebaseerd op alle vastgoedtransacties waarvoor registratierechten dienen te worden betaald. De brongegevens hiervoor komen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere ‘Kadaster’) van de FOD Financiën.

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

P10, P90 en Q25, Q50 en Q75 zijn de berekeningen van zogenaamde "percentielen" en "kwartielen".

Alle vastgoedprijzen worden eerst geordend van laagste prijs naar hoogste prijs

Het 25e percentiel (ook wel het eerste kwartiel genoemd = Q25) is dus deze prijs waarbij 25% van de bouwgronden even duur of goedkoper zijn dan de prijs van het eerste kwartiel, terwijl logischerwijs 75% van de gronden even duur of duurder zijn.

Het tweede kwartiel is gelijk aan de mediaan (Q50). 50% Van de bouwgronden zijn dus even duur of goedkoper dan deze mediaanprijs en 50% van de gronden zijn duurder.

Een zelfde redenering geldt voor het derde kwartiel (Q75). 75% van de gronden zijn goedkoper of minstens even duur en slechts 25% van de gronden zijn duurder.

Uiteraard kan men elk percentiel bereken. Bij de vastgoedprijzen worden zo ook het Percentiel 10 (P10) en Percentiel (P90) berekend.

P10 is gelijk aan het eerste deciel en bij een dergelijke prijs zijn slechts 10% van de gronden goedkoper dan deze 1e decielprijs, terwijl 90% van de gronden duurder zijn.

P90 is juist het omgekeerde: 90% van de gronden zijn goedkoper dan de vermelde prijs terwijl slechts 10% duurder is.

Opmerkingen

Door een ingrijpende verandering in het verwerkingsproces is er een trendbreuk waar te nemen tussen het jaar 2004 en 2005.

Metadata