Real Estate

House prices 2020

Housing
House prices 2020

Statbel, the Belgian statistical office, publishes today the house prices in Belgium for the whole year 2020, down to the municipal level.  The main results are the following:

  • The Belgian median price for an attached or semi-detached house amounted to 216,500 euros.  A buyer had to pay 315,000 euros for a detached house.
  • The Brussels-Capital Region was the most expensive region.  Attached and semi-detached houses cost there 435,000 euros.  The price for a detached house amounted to 960,000 euros.
  • The Walloon Region was the cheapest with a median price of 155,000 euros for an attached or semi-detached house, and 254,000 euros for a detached house.
  • Prices in the Flemish Region are between these two extremes: attached and semi-detached houses cost there 249,000 euros.  The price for a detached house amounted to 349,000 euros.
  • The COVID-19 pandemic had a limited impact on the number of property transactions:  the lower number of transactions due to the lockdown was offset by a strong fourth quarter.
  • Flemish Brabant and Walloon Brabant are the most expensive provinces, Limburg and Hainaut are the cheapest.
  • Knokke-Heist is the most expensive municipality.  The cheapest houses can be found in Hastière.

All the results in this press release are based on the deeds of sale registered at the General Administration of the Patrimonial Documentation of the FPS Finances.

Overview by Buildingtype
Content
Detached houses
Content
Map
Content

Doel en korte beschrijving

Deze statistiek geeft het aantal transacties, de totale prijs, de totale perceelsoppervlakte en de gemiddelde verkoopprijs weer van de gewone woonhuizen, de villa's, de appartementen en de bouwgronden.

Populatie

De statistiek van de vastgoedprijzen is gebaseerd op alle vastgoedtransacties waarvoor registratierechten dienen te worden betaald. De brongegevens hiervoor komen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere ‘Kadaster’) van de FOD Financiën.

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

P10, P90 en Q25, Q50 en Q75 zijn de berekeningen van zogenaamde "percentielen" en "kwartielen".

Alle vastgoedprijzen worden eerst geordend van laagste prijs naar hoogste prijs

Het 25e percentiel (ook wel het eerste kwartiel genoemd = Q25) is dus deze prijs waarbij 25% van de bouwgronden even duur of goedkoper zijn dan de prijs van het eerste kwartiel, terwijl logischerwijs 75% van de gronden even duur of duurder zijn.

Het tweede kwartiel is gelijk aan de mediaan (Q50). 50% Van de bouwgronden zijn dus even duur of goedkoper dan deze mediaanprijs en 50% van de gronden zijn duurder.

Een zelfde redenering geldt voor het derde kwartiel (Q75). 75% van de gronden zijn goedkoper of minstens even duur en slechts 25% van de gronden zijn duurder.

Uiteraard kan men elk percentiel bereken. Bij de vastgoedprijzen worden zo ook het Percentiel 10 (P10) en Percentiel (P90) berekend.

P10 is gelijk aan het eerste deciel en bij een dergelijke prijs zijn slechts 10% van de gronden goedkoper dan deze 1e decielprijs, terwijl 90% van de gronden duurder zijn.

P90 is juist het omgekeerde: 90% van de gronden zijn goedkoper dan de vermelde prijs terwijl slechts 10% duurder is.

Opmerkingen

Door een ingrijpende verandering in het verwerkingsproces is er een trendbreuk waar te nemen tussen het jaar 2004 en 2005.

Metadata