Real Estate

House prices - third quarter 2018

Housing
House prices - third quarter 2018

Statbel, the Belgian statistical office, publishes today the house prices in Belgium for the third quarter of 2018.

The main results are the following:

  • The Belgian median price for an attached or semi-detached house amounted to 205,000 euros in the third quarter of 2018. A buyer had to pay 290,000 euros for a detached house.
  • The Walloon Region is the cheapest with a median price of 142,000 euros for an attached or semi-detached house, and 235,000 euros for a detached house.
  • It is followed by the Flemish Region. Attached and semi-detached houses cost there 234,000 euros, and a detached house cost 320,000 euros.
  • The Brussels-Capital Region is the most expensive region for all types of dwellings. Attached and semi-detached houses cost there 394,000 euros. The price for a detached house amounted to 987,500 euros.

Definition: The median price is the price at which 50 % of houses sold are cheaper and 50 % are more expensive. This gives a more robust result that is also more comparable over time. Indeed, median prices are less affected by extreme sales price.

Overview by Buildingtype
Content
Detached houses
Content

Doel en korte beschrijving

Deze statistiek geeft het aantal transacties, de totale prijs, de totale perceelsoppervlakte en de gemiddelde verkoopprijs weer van de gewone woonhuizen, de villa's, de appartementen en de bouwgronden.

Populatie

De statistiek van de vastgoedprijzen is gebaseerd op alle vastgoedtransacties waarvoor registratierechten dienen te worden betaald. De brongegevens hiervoor komen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere ‘Kadaster’) van de FOD Financiën.

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

P10, P90 en Q25, Q50 en Q75 zijn de berekeningen van zogenaamde "percentielen" en "kwartielen".

Alle vastgoedprijzen worden eerst geordend van laagste prijs naar hoogste prijs

Het 25e percentiel (ook wel het eerste kwartiel genoemd = Q25) is dus deze prijs waarbij 25% van de bouwgronden even duur of goedkoper zijn dan de prijs van het eerste kwartiel, terwijl logischerwijs 75% van de gronden even duur of duurder zijn.

Het tweede kwartiel is gelijk aan de mediaan (Q50). 50% Van de bouwgronden zijn dus even duur of goedkoper dan deze mediaanprijs en 50% van de gronden zijn duurder.

Een zelfde redenering geldt voor het derde kwartiel (Q75). 75% van de gronden zijn goedkoper of minstens even duur en slechts 25% van de gronden zijn duurder.

Uiteraard kan men elk percentiel bereken. Bij de vastgoedprijzen worden zo ook het Percentiel 10 (P10) en Percentiel (P90) berekend.

P10 is gelijk aan het eerste deciel en bij een dergelijke prijs zijn slechts 10% van de gronden goedkoper dan deze 1e decielprijs, terwijl 90% van de gronden duurder zijn.

P90 is juist het omgekeerde: 90% van de gronden zijn goedkoper dan de vermelde prijs terwijl slechts 10% duurder is.

Opmerkingen

Door een ingrijpende verandering in het verwerkingsproces is er een trendbreuk waar te nemen tussen het jaar 2004 en 2005.

Metadata

woonhuis.svg

Do you have questions about this Theme?