Migraties

Migratiesaldo van 58.118 personen in 2021

Bevolking
Migratiesaldo van 58.118 personen in 2021

In 2021 was het internationale migratiesaldo voor België 58.118: er immigreerden dus meer personen naar België dan dat er mensen emigreerden. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Als we dit migratiesaldo vergelijken met voorgaande jaren zien we een stijging met 39% tegenover het – atypische – jaar 2020, toen het saldo 41.756 personen bedroeg. Ook tegenover 2019 is er een stijging met 6%; toen bedroeg het saldo 55.031 personen. Toch is de stijging van het internationaal migratiesaldo niet het gevolg van een gestegen aantal immigraties. Wel van een trager herstel in de emigraties, als we vergelijken met de pre-COVID-periode. De internationale immigratie naar België ligt in absolute cijfers nog steeds lager dan voor de COVID-19-pandemie.

Het internationaal migratiesaldo wordt berekend door het aantal internationale emigraties af te trekken van het aantal internationale immigraties.

Voor 2021 ziet dat er dus zo uit: 165.534 immigraties – 107.416 emigraties = 58.118 personen.

Vergelijken we dat met de voorgaande jaren:

2020: 144.169 immigraties – 102.413 emigraties = 41.756 personen
2019: 174.591 immigraties – 119.560 emigraties = 55.031 personen

Zowel de immigraties als de emigraties liggen in 2021 nog lager. Maar vooral het beduidend lager aantal emigraties zorgt voor een stijging in het uiteindelijke internationale migratiesaldo.

Grafiek
Content

Totale internationale migratie (Belgen en vreemdelingen) 1948-2021

Sinds 1988 zijn de gegevens over de migratie afkomstig uit het Rijksregister. Daar wordt voornamelijk de informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters gecentraliseerd.

De statistieken van de interne migratie beschrijven de wijzigingen van woonplaats binnen het land.

De statistieken van de internationale migratie beschrijven de immigratie uit het buitenland en de emigratie naar het buitenland.

Sinds 1 februari 1995 worden asielzoekers die zijn ingeschreven in het wachtregister niet meer opgenomen in de residerende bevolking. Zij worden pas opgenomen in de statistieken van de loop van de bevolking wanneer zij het statuut van vluchteling krijgen of op een andere basis geregulariseerd worden, en wel in de categorie “registerwijziging”.

Vanaf 2007 omvat “totale internationale immigratie” volgende vroegere categorieën :

  • “Migratiebewegingen – Aankomsten” (of “Internationale immigratie”)

  • “Registerwijzigingen”

  • “Herinschrijvingen na schrapping”

Vanaf 2007 omvat “totale internationale emigratie” volgende vroegere categorieën :

  • “Migratiebewegingen – Vertrekken” (of “Internationale emigratie”)

  • “Ambtshalve geschrapte bevolking”

Het migratiesaldo wordt berekend als het verschil tussen het totale aantal internationale immigraties en het totale aantal internationale emigraties.