Migraties

Migratiesaldo van 50.180 personen in 2018

Bevolking
Migratiesaldo van 50.180 personen in 2018

In 2018 zijn 166.894 individuen via verschillende administratieve wegen naar België geïmmigreerd, terwijl het bij de emigraties om 116.714 personen ging. Het migratiesaldo (= het verschil tussen de internationale immigratie en emigratie) bedroeg dus 50.180 personen en heeft voor meer dan 4/5 bijgedragen aan de stijging van de in België wonende bevolking.

Grafiek
Content

Totale internationale migratie (Belgen en vreemdelingen) 1948-2018

Migration_nl.png

Sinds 1988 zijn de gegevens over de migratie afkomstig uit het Rijksregister. Daar wordt voornamelijk de informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters gecentraliseerd.

De statistieken van de interne migratie beschrijven de wijzigingen van woonplaats binnen het land.

De statistieken van de internationale migratie beschrijven de immigratie uit het buitenland en de emigratie naar het buitenland.

Sinds 1 februari 1995 worden asielzoekers die zijn ingeschreven in het wachtregister niet meer opgenomen in de residerende bevolking. Zij worden pas opgenomen in de statistieken van de loop van de bevolking wanneer zij het statuut van vluchteling krijgen of op een andere basis geregulariseerd worden, en wel in de categorie “registerwijziging”.

Vanaf 2007 omvat “totale internationale immigratie” volgende vroegere categorieën :

  • “Migratiebewegingen – Aankomsten” (of “Internationale immigratie”)

  • “Registerwijzigingen”

  • “Herinschrijvingen na schrapping”

Vanaf 2007 omvat “totale internationale emigratie” volgende vroegere categorieën :

  • “Migratiebewegingen – Vertrekken” (of “Internationale emigratie”)

  • “Ambtshalve geschrapte bevolking”

Het migratiesaldo wordt berekend als het verschil tussen het totale aantal internationale immigraties en het totale aantal internationale emigraties.