Migraties

Migratiesaldo van 41.756 personen in 2020

Bevolking
Migratiesaldo van 41.756 personen in 2020

In 2020 was het internationale migratiesaldo voor België 41.756: er immigreerden dus meer personen naar België dan dat er mensen emigreerden. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

In 2020 immigreerden 144.169 personen via verschillende administratieve wegen naar België. Omgekeerd emigreerden 102.413 mensen uit België.

Het internationaal migratiesaldo compenseerde in 2020 het negatief natuurlijk saldo (het aantal geboorten verminderd met het aantal overlijdens) en zorgde daarnaast zelfs nog voor een lichte bevolkingsgroei met 28.597 inwoners, waardoor België 11.521.238 inwoners telde op 01/01/2021.

Het internationaal migratiesaldo van 41.756 in 2020 is een daling ten opzichte van het saldo van 55.031 in 2019 (-24,1%). Die daling is wellicht te wijten aan de COVID-19-pandemie die ook het verkeer van personen bemoeilijkte.

Grafiek
Content

Totale internationale migratie (Belgen en vreemdelingen) 1948-2020

Migration_nl.png

Sinds 1988 zijn de gegevens over de migratie afkomstig uit het Rijksregister. Daar wordt voornamelijk de informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters gecentraliseerd.

De statistieken van de interne migratie beschrijven de wijzigingen van woonplaats binnen het land.

De statistieken van de internationale migratie beschrijven de immigratie uit het buitenland en de emigratie naar het buitenland.

Sinds 1 februari 1995 worden asielzoekers die zijn ingeschreven in het wachtregister niet meer opgenomen in de residerende bevolking. Zij worden pas opgenomen in de statistieken van de loop van de bevolking wanneer zij het statuut van vluchteling krijgen of op een andere basis geregulariseerd worden, en wel in de categorie “registerwijziging”.

Vanaf 2007 omvat “totale internationale immigratie” volgende vroegere categorieën :

  • “Migratiebewegingen – Aankomsten” (of “Internationale immigratie”)

  • “Registerwijzigingen”

  • “Herinschrijvingen na schrapping”

Vanaf 2007 omvat “totale internationale emigratie” volgende vroegere categorieën :

  • “Migratiebewegingen – Vertrekken” (of “Internationale emigratie”)

  • “Ambtshalve geschrapte bevolking”

Het migratiesaldo wordt berekend als het verschil tussen het totale aantal internationale immigraties en het totale aantal internationale emigraties.