Migraties

Migratiesaldo van 42.239 personen in 2016

Bevolking
crowd at airport

In 2016 zijn 160.484 individuen naar België geïmmigreerd, terwijl het bij de emigraties om 118.245 personen ging. De internationale migratiestroom (= het verschil tussen de internationale immigratie en emigratie) bedroeg dus 42.239 personen en heeft voor 3/4 bijgedragen aan de stijging van de in België wonende bevolking.

Tot de immigratiecijfers in 2016 behoorden 17.797 personen die werden overgebracht van het wachtregister naar het vreemdelingenregister. Dat is het op een na hoogste cijfer sinds de oprichting van het wachtregister midden jaren 90 (in 2000 werden 18.951 personen overgebracht).

Grafiek
Content

Totale internationale migratie (Belgen en vreemdelingen) 1948-2016

image

Sinds 1988 zijn de gegevens over de migratie afkomstig uit het Rijksregister. Daar wordt voornamelijk de informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters gecentraliseerd.

De statistieken van de interne migratie beschrijven de wijzigingen van woonplaats binnen het land.

De statistieken van de internationale migratie beschrijven de immigratie uit het buitenland en de emigratie naar het buitenland.

Sinds 1 februari 1995 worden asielzoekers die zijn ingeschreven in het wachtregister niet meer opgenomen in de residerende bevolking. Zij worden pas opgenomen in de statistieken van de loop van de bevolking wanneer zij het statuut van vluchteling krijgen of op een andere basis geregulariseerd worden, en wel in de categorie “registerwijziging”.

Vanaf 2007 omvat “totale internationale immigratie” volgende vroegere categorieën :

  • “Migratiebewegingen – Aankomsten” (of “Internationale immigratie”)

  • “Registerwijzigingen”

  • “Herinschrijvingen na schrapping”

Vanaf 2007 omvat “totale internationale emigratie” volgende vroegere categorieën :

  • “Migratiebewegingen – Vertrekken” (of “Internationale emigratie”)

  • “Ambtshalve geschrapte bevolking”

Het migratiesaldo wordt berekend als het verschil tussen het totale aantal internationale immigraties en het totale aantal internationale emigraties.

migratie.svg

+42.239 personen

Zijn er vragen over dit thema?