Migratiesaldo van 55.031 personen in 2019

Bevolking
Migratie

In 2019 zijn 174.591 individuen via verschillende administratieve wegen naar België geïmmigreerd, terwijl het bij de emigraties om 119.560 personen ging. Het migratiesaldo (= het verschil tussen de internationale immigratie en emigratie) bedroeg dus 55.031 personen en heeft voor meer dan 9/10 bijgedragen aan de stijging van de in België wonende bevolking.