Migratiesaldo van 50.180 personen in 2018

Bevolking
Migratiesaldo van 50.180 personen in 2018

In 2018 zijn 166.894 individuen via verschillende administratieve wegen naar België geïmmigreerd, terwijl het bij de emigraties om 116.714 personen ging. Het migratiesaldo (= het verschil tussen de internationale immigratie en emigratie) bedroeg dus 50.180 personen en heeft voor meer dan 4/5 bijgedragen aan de stijging van de in België wonende bevolking.