Migratiesaldo van 41.756 personen in 2020

Bevolking
Migratiesaldo van 41.756 personen in 2020

In 2020 was het internationale migratiesaldo voor België 41.756: er immigreerden dus meer personen naar België dan dat er mensen emigreerden. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

In 2020 immigreerden 144.169 personen via verschillende administratieve wegen naar België. Omgekeerd emigreerden 102.413 mensen uit België.

Het internationaal migratiesaldo compenseerde in 2020 het negatief natuurlijk saldo (het aantal geboorten verminderd met het aantal overlijdens) en zorgde daarnaast zelfs nog voor een lichte bevolkingsgroei met 28.597 inwoners, waardoor België 11.521.238 inwoners telde op 01/01/2021.

Het internationaal migratiesaldo van 41.756 in 2020 is een daling ten opzichte van het saldo van 55.031 in 2019 (-24,1%). Die daling is wellicht te wijten aan de COVID-19-pandemie die ook het verkeer van personen bemoeilijkte.