Geboorten en vruchtbaarheid

10.277 geboorten in augustus

Bevolking
10.277 geboorten in augustus

Vandaag publiceert Statbel de voorlopige maandelijkse resultaten van de statistiek over de geboorten.

De eerste voorlopige cijfers tonen aan dat in augustus 2021 in België 10.277 baby’s geboren werden: 5.868 in Vlaanderen, 3.121 in Wallonië en 1.288 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lees ook: Voorlopige cijfers voor 2020 Aantal geboorten daalt sterk in 2020

Deze resultaten werden berekend op basis van Demobel, de demografische databank van Statbel (bron: Rijksregister).

Aangezien het om voorlopige cijfers gaat, kunnen hier nog geen duidelijke vaststellingen uit opgemaakt worden, noch op maand-, noch op jaarbasis. Daarvoor is het wachten op de definitieve publicatie van de bevolkingscijfers op 1 januari 2022, die midden 2022 zullen worden gepubliceerd.

Geboorten per provincie

Provincie januari 2021 februari 2021 maart 2021 april 2021 mei 2021 juni 2021 juli 2021 augustus 2021
Provincie Antwerpen 1.424 1.473 1.731 1.674 1.667 1.796 1.853 1.778
Provincie Vlaams-Brabant 842 767 957 1.018 988 931 1.051 954
Provincie Waals-Brabant 270 276 305 310 309 319 334 323
Provincie West-Vlaanderen 838 815 960 971 905 938 978 937
Provincie Oost-Vlaanderen 1.150 1.155 1.331 1.229 1.235 1.324 1.420 1.468
Provincie Henegouwen 961 995 1.106 1.042 1.049 1.083 1.228 1.164
Provincie Luik 809 889 940 893 907 911 981 950
Provincie Limburg 578 538 679 569 610 646 700 731
Provincie Luxemburg 241 221 224 273 253 255 292 270
Provincie Namen 402 377 450 424 409 447 396 414
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata