Geboorten en vruchtbaarheid

8.879 geboorten in november

Bevolking
8.879 geboorten in november

Vandaag publiceert Statbel de voorlopige maandelijkse resultaten van de statistiek over de geboorten.

De eerste voorlopige cijfers tonen aan dat in november 2022 in België 8.879 baby’s geboren werden: 4.947 in Vlaanderen, 2.747 in Wallonië en 1.185 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze resultaten werden berekend op basis van Demobel, de demografische databank van Statbel (bron: Rijksregister).

Aangezien het om voorlopige cijfers gaat, kunnen hier nog geen duidelijke vaststellingen uit opgemaakt worden, noch op maand-, noch op jaarbasis.

Daarvoor is het wachten op de definitieve publicatie van de bevolkingscijfers op 1 januari 2023, die midden 2023 zullen worden gepubliceerd.

Geboorten per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Provincie/Gewest januari 2022 februari 2022 maart 2022 april 2022 mei 2022 juni 2022 juli 2022 augustus 2022 september 2022 oktober 2022 november 2022
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.151 1.146 1.188 1.169 1.231 1.263 1.353 1.197 1.251 1.242 1.185
Provincie Antwerpen 1.564 1.521 1.675 1.576 1.681 1.583 1.680 1.691 1.651 1.611 1.514
Provincie Vlaams-Brabant 923 859 902 894 949 963 962 989 979 900 897
Provincie Waals-Brabant 289 269 324 279 314 325 308 290 337 306 250
Provincie West-Vlaanderen 897 846 931 923 962 926 930 913 869 852 820
Provincie Oost-Vlaanderen 1.220 1.178 1.298 1.231 1.294 1.219 1.238 1.268 1.272 1.259 1.116
Provincie Henegouwen 1.112 1.040 1.075 1.040 1.178 1.160 1.190 1.244 1.151 1.061 1.074
Provincie Luik 932 841 911 885 970 947 1.002 936 934 931 826
Provincie Limburg 667 600 673 599 632 668 652 674 633 633 600
Provincie Luxemburg 252 266 280 248 248 242 300 260 237 282 221
Provincie Namen 409 360 407 398 415 407 409 422 439 373 376
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata