Geboorten en vruchtbaarheid

Om de vier jaar verjaren

Bevolking
Om de vier jaar verjaren

2020: Een schrikkeljaar

Op 1 januari 2019 telde de totale bevolking in België 7.145 personen die hun verjaardag vieren op 29 februari.

Proportioneel gezien verjaren er het meest personen op 29 februari in Henegouwen met 0,068% van de Henegouwse bevolking en het minst in Limburg (0,053%).

Op gewestelijk niveau viert 0,057% van de Brusselse, 0,062% van de Vlaamse en 0,065% van de Waalse bevolking hun verjaardag op 29 februari.

 

Meer info in ons open data bestand: Aantal personen per geboortedag

 

Provincie Personen geboren op 29 februari Totale bevolking % personen geboren op 29 februari
Provincie Antwerpen 1.172 1.857.986 0,063%
Provincie Vlaams-Brabant 732 1.146.175 0,064%
Provincie Waals-Brabant 242 403.599 0,060%
Provincie West-Vlaanderen 756 1.195.796 0,063%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 693 1.208.542 0,057%
Provincie Oost-Vlaanderen 958 1.515.064 0,063%
Provincie Henegouwen 908 1.344.241 0,068%
Provincie Luik 721 1.106.992 0,065%
Provincie Limburg 460 874.048 0,053%
Provincie Luxemburg 172 284.638 0,060%
Provincie Namen 331 494.325 0,067%
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata