Geboorten en vruchtbaarheid

In 2021 werden 117.914 baby’s geboren

Bevolking
In 2021 werden 117.914 baby’s geboren

In 2021 werden in België 117.914 baby’s geboren: 60.282 jongens en 57.632 meisjes. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Dat zijn zo’n 4.000 baby’s of 3,7% meer dan in 2020, toen 113.739 geboorten werden geregistreerd. Als we vergelijken met de periode voor de COVID-19-pandemie zien we voor België eerder een stagnatie (-0,1%) door een terugvallend cijfer in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In het Vlaamse Gewest stijgt het aantal geboorten in 2021, ook tegenover het gemiddelde voor 2017-2019. In het Waalse Gewest neemt het aantal geboorten terug de proporties aan van voor COVID-19.

In deze publicatie wordt het aantal geboorten voor 2021 vergeleken met het gemiddelde aantal geboorten voor de periode 2017-2019. Er werd geen rekening gehouden met de evolutie van het aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd, noch met de bevolkingsstructuur[1]. Verder wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen wat de impact hiervan is op het aantal geboorten.

2021 telt evenveel geboorten als het gemiddelde 2017-2019

In 2021 werden 117.914 geboorten geregistreerd. Dat zijn 4.175 geboorten meer dan in 2020, al werd dat jaar gekenmerkt door een zeer laag aantal geboorten. Het aantal geregistreerde geboorten in 2021 ligt in lijn met het gemiddeld aantal geboorten in de periode 2017-2019 (118.102).

Vlaanderen compenseert, Wallonië herneemt en Brussel daalt

Achter de algemene aantal geboorten gaan grote regionale verschillen schuil.

In het Vlaamse Gewest werden 65.747 geboorten geregistreerd. Dat zijn er een 2.949 meer dan in 2020 en 1.561 meer als het gemiddeld aantal geboorten in 2017-2019. In Vlaanderen lijkt het aantal geboorten dus niet enkel te herstellen, maar zelfs het lage aantal geboorten in 2020 te compenseren.

Er werden 36.477 geboorten geregistreerd in Wallonië. Dat zijn er 1.383 meer dan in 2020, maar het cijfer ligt wel in lijn van het gemiddeld aantal geboorten in de periode 2017-2019. In het Waalse Gewest lijkt dus sprake te zijn van een herstel in het aantal geboorten.

Tot slot werden in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 15.690 geboorten geregistreerd. Als enige gewest daalt het aantal geboorten met 157 in Brussel, in vergelijking met 2020. In Brussel lijkt het aantal geboorten in 2021 zich dus niet te herstellen, maar eerder verder te dalen.

  2017 2018 2019 Gemiddelde 2017-2019 2020 2021
België 119.102 117.800 117.103 118.002 113.739 117.914
Vlaams Gewest 64.501 64.336 63.721 64.186 62.798 65.747
Waals Gewest 36.892 36.087 36.528 36.502 35.094 36.477
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17.709 17.377 16.854 17.313 15.847 15.690


[1] Het best gekende voorbeeld is de leeftijdsverdeling. Deze is aan verandering doorheen de jaren onderhevig en heeft bijvoorbeeld een invloed op het aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd in de bevolking.

Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata