Geboorten en vruchtbaarheid

Belgische vrouwen vieren eerste Moederdag op 28,6 jaar

Bevolking
Geboorte

De gemiddelde vrouw in België is 28,6 jaar bij de geboorte van haar eerste kind. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn moeders het oudst (29,7 jaar), in het Waals Gewest het jongst (28,0 jaar), terwijl vrouwen in het Vlaams Gewest exact op het Belgische gemiddelde zitten (28,6 jaar).

PB2014_1.pngTussen 2004 en 2014 steeg de gemiddelde leeftijd van vrouwen die voor het eerst moeder werden met bijna een jaar. In 2004 waren vrouwen nog gemiddeld 27,7 jaar oud.

Ook bij de groep met alle vrouwen die moeder werden (dus inclusief zij voor wie het niet het eerste kind was) steeg de leeftijd met een jaar: van gemiddeld 29,5 jaar in 2004 naar 30,4 jaar in 2014. Ook bij deze grotere groep blijven de gemiddelden het hoogst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (31,4 jaar), tegenover gemiddeld 30,0 jaar in het Waals Gewest en 30,3 in het Vlaams Gewest.

Gewesten, provincies en arrondissementen Gemiddelde leeftijd van de moeder 2004 Gemiddelde leeftijd van de moeder 2014
1e rang Alle rangen 1e rang Alle rangen
Het Rijk 27,7 29,5 28,6 30,4
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 28,4 30,0 29,7 31,4
Vlaams Gewest 27,9 29,6 28,6 30,3
Provincie Antwerpen 27,8 29,5 28,6 30,3
Provincie Limburg 27,8 29,4 28,8 30,3
Provincie Oost-Vlaanderen 27,8 29,4 28,5 30,1
Provincie Vlaams-Brabant 28,9 30,6 29,6 31,3
Provincie West-Vlaanderen 27,4 29,1 27,9 29,6
Waals Gewest 27,2 29,3 28,0 30,0
Waarvan Duitstalige Gemeenschap 28,7 30,6 28,7 30,9
Provincie Waals-Brabant 28,7 30,8 29,6 31,5
Provincie Henegouwen 26,7 28,9 27,5 29,6
Provincie Luik 27,2 29,2 28,2 30,0
Provincie Luxemburg 27,1 29,2 27,6 29,9
Provincie Namen 27,1 29,3 27,9 30,0

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata

5.5%20Geboorten%20en%20vruchtbaarheid.svg

Zijn er vragen over dit thema?