Belgische vrouwen worden gemiddeld voor het eerst moeder op 29,1 jaar

Bevolking
Belgische vrouwen worden gemiddeld voor het eerst moeder op 29,1 jaar

Uit de definitieve geboortestatistieken van 2017 blijkt dat het aantal geboorten met 1,7% daalde ten opzichte van 2016. De daling was het meest uitgesproken in het Vlaams Gewest met 2,3% (tegenover 1% in het Waals Gewest en 1,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

De gemiddelde leeftijd bij de geboorte blijft stijgen

Sinds ten minste 1998 is de gemiddelde leeftijd van moeders bij de geboorte van hun kind jaarlijks gemiddeld met bijna 0,1 jaar gestegen. Op nationaal niveau is de leeftijd gestegen van 29,1 jaar in 1998 tot 30,7 jaar in 2017. De evolutie is gelijkaardig voor de eerste geboorte: van 27,3 jaar in 1998 tot 29,1 jaar in 2017. Op gewestelijk niveau zijn de evoluties min of meer identiek, maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de evolutie iets minder gelijkmatig en iets sneller dan elders. De niveaus blijven echter verschillend: de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte is hoger, ongeacht de rang, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (30,2 jaar voor de eerste geboorte en 31,8 jaar voor alle rangen samen) dan in het Vlaams Gewest (29,1 jaar voor de eerste geboorte en 30,6 jaar voor alle rangen samen) en in het Waals Gewest (28,6 jaar voor de eerste geboorte en 30,5 jaar voor alle rangen samen).

De grote meerderheid van de geboorten vindt plaats binnen een verbintenis (wettelijk of feitelijk)

In 2017 bleef het aandeel van de levendgeboorten buiten het huwelijk stijgen. In 2015 werden levendgeboorten buiten het huwelijk de meerderheid en vandaag vertegenwoordigen ze 53% van de geboorten van het land. In Vlaanderen werd de kaap van 50% van de geboorten buiten het huwelijk overschreden in 2017 (51,3%). In Wallonië werd die grens al vanaf 2007 overschreden en het aandeel van geboorten buiten het huwelijk is voortaan hoger dan 60% (63,5%). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef de situatie verschillend, met 37,6% van de levendgeboorten buiten het huwelijk en een minder snelle evolutie dan in de andere twee gewesten. Tegelijkertijd bleef het aandeel van de levendgeboorten buiten een verbintenis (feitelijk of wettelijk) in de minderheid (14,5% in 2017 voor het hele land) en steeg slechts traag. In Vlaanderen bedraagt het 10,6%, terwijl dit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18,8% bedroeg en in Wallonië 19,3%.