Daling van de vruchtbaarheid in 2018, vooral in Wallonië en Brussel

Bevolking
Daling van de vruchtbaarheid in 2018, vooral in Wallonië en Brussel

De definitieve geboortecijfers van 2018 tonen een daling van het aantal pasgeborenen met 1,1% ten opzichte van 2017. Deze daling is sterker in Wallonië (-2,2%) en Brussel (-1,9%) dan in Vlaanderen, waar de evolutie stabieler is (-0,3%).

In de meeste gevallen (84,5%) is het een getrouwd of samenwonend koppel dat de pasgeborene verwelkomt. In 15,5% van de gevallen is het een alleenstaande moeder die bevalt. Daarnaast wordt in 2018, zoals dat het geval is sinds 2015, iets meer dan de helft van de kinderen buiten het huwelijk geboren (52,6%).

Wat ook vrij stabiel blijft, is dat in België een kind op vijf via een keizersnede wordt geboren (21,1% van de gevallen).

De gemiddelde leeftijd van een moeder bij de geboorte van haar eerste kind neemt opnieuw toe en bedraagt nu 29,2 jaar. De gemiddelde leeftijd voor alle rangen samen is 30,9 jaar voor de moeder en 34,1 jaar voor de vader.

Het totale vruchtbaarheidscijfer blijft dalen en bedraagt 1,62 kinderen per vrouw. Dit cijfer is vooral laag in Limburg (1,48 kinderen per vrouw) en Waals-Brabant (1,53 kinderen per vrouw), terwijl het in de hoofdstad Brussel 1,77 kinderen per vrouw bedraagt.