Data4Research 25/01/2019

Innoverende datakoppelingen voor innoverend mortaliteitsonderzoek

Het Belgisch mortaliteitsonderzoek neemt de laatste jaren een grote vlucht. Ambitieuze onderzoekers, geëngageerde databeheerders en vooral innoverende koppelingen van data vormen de motor achter de ontwikkelingen.

Op 25 januari 2019 organiseerde Statbel, het Belgische statistiekbureau, in samenwerking met Stichting Kankerregister, het InterMutualistisch Agentschap, Sciensano en het eHealth-Platform een workshop over deze innovaties.

De verschillende databanken en vier Belgische onderzoekscases op die data werden voorgesteld.

De toekomst is aan innovatie en innovatie staat gelijk aan ‘koppelingen’. De workshop richtte zich daarom niet alleen tot mortaliteitsonderzoekers maar tot iedereen met een brede interesse in data, en gezondheidsdata in het bijzonder.

Presentaties

Presentatie data Statbel:

Presentatie van externe data:

Onderzoekers aan het woord:

Dhr. Frank Robben