Data4Research 26/10/2018

Innoverende datakoppelingen voor innoverend mortaliteitsonderzoek

Het Belgisch mortaliteitsonderzoek neemt de laatste jaren een grote vlucht. Ambitieuze onderzoekers, geëngageerde databeheerders en vooral innoverende koppelingen van data vormen de motor achter de ontwikkelingen.

Op vrijdag 26 oktober 2018 organiseerde Statbel, het Belgische statistiekbureau, in samenwerking met Stichting Kankerregister, het InterMutualistisch Agentschap, Sciensano en het eHealth-Platform een workshop over deze innovaties.

De verschillende databanken en vier Belgische onderzoekscases op die data werden voorgesteld. De studiedag werd afgerond met een presentatie door dhr. Johannes Klötz (Statistics Austria) die de vergelijkbare Oostenrijkse situatie duidde.

De toekomst is aan innovatie en innovatie staat gelijk aan ‘koppelingen’. De workshop richtte zich daarom niet alleen tot mortaliteitsonderzoekers maar tot iedereen met een brede interesse in data, en gezondheidsdata in het bijzonder.

Presentaties

Presentatie data Statbel:

Presentatie van externe data:

Onderzoekers aan het woord:

Dhr. Frank Robben

Dhr. Johannes Klötz (Statistics Austria)

  • New approaches in differential mortality research
    • An analysis of absolute poverty, excess mortality and excess morbidity in a European perspective (based on longitudinal EU-SILC UDB data).
    • An analysis of mortality determinants of elderly Austrian men (80-99 years), based on a mortality follow-up of register-based census records additionally linked with tax records and social security administrative data.