Landencodes

Table of Contents

  Volledige benaming

  Authentieke bron landencodes

  Beheerder

  FOD Buitenlandse Zaken

  Beschrijving

  Het gebruik van de NIS landencodes en ISO-3166-1 alpha-2 standaard hebben aanleiding gegeven tot het opstellen van een authentieke bron, om deze informatie op één plaats samen te brengen en aan elkaar te linken.

  In deze authentieke bron worden territoria gedefinieerd. Niet alle gebieden met een representatiecode zijn immers een land. Voor elk territorium zijn de representatiecodes van de ISO-3166-1 alpha-2 standaard en de NIS-code opgenomen. Indien van toepassing zijn splitsingen, fusies en naamswijzigingen van territoria gedefinieerd.

  Voor de consolidatie en validatie van alle data in één authentieke bron is nauw samengewerkt tussen FOD Binnenlandse Zaken (Rijksregister), Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), FOD Economie (Kruispuntbank voor ondernemingen & Statbel), FOD Financiën, FOD Justitie en BOSA. FOD Buitenlandse Zaken heeft de informatie aangevuld met de data voor de erkenning door de Belgische diplomatie.

   

  Bent u geïnteresseerd om gebruik te maken van de authentieke bron ‘Landencodes’?

  Meer informatie in verband met het project vindt u onder de rubriek documentatie (White paper) en u kan de tabel hieronder als bestand downloaden

  Informatie over de webservices die toegang geven tot de authentieke bron vindt u op de FSB Registry (zie CountryService onder de family MappingServices): FSB Register

  Om toegang tot de webservices aan te vragen, om een stopzetting van het gebruik van de authentieke bron mee te delen of om een wijziging in de authentieke bron aan te vragen, gelieve onderstaande templates in te vullen en door te sturen naar de Service Desk Fedict.

  Ook voor verdere vragen kunt u de Service BoSa (Fedict) contacteren. Telefonisch tussen 8u30 en 17 uur op werkdagen van de federale overheid: 02 740 79 93 -  FSB@bosa.fgov.be

  Authentieke bron landencodes

  Authentieke bron landencodes

  Documentatie

  Link

  ISO-3166-1 standaard