Landencodes

Table of Contents

  Volledige benaming

  Authentieke bron landencodes

  Beheerder

  FOD Buitenlandse Zaken

  Beschrijving

  Het gebruik van landencodes in verschillende business contexten en het gebruik van de NIS codes en ISO-3166 standaard hebben aanleiding gegeven tot het opstellen van een authentieke bron, om al deze informatie op één plaats samen te brengen en aan elkaar te linken.

  In deze authentieke bron worden territoria gedefinieerd. Niet alle gebieden met een representatiecode zijn immers een land. Voor elk territorium zijn de representatiecodes van de ISO-3166-1 standaard en de NIS-code opgenomen. Indien van toepassing zijn splitsingen, fusies en naamswijzigingen van territoria gedefinieerd.

  Het gebruik van de representatiecodes in de context van adres, nationaliteit en plaats heeft aanvullend geleid tot het opnemen van nationaliteiten en van landen die kunnen gebruikt worden in de context van adres en plaats.

  Voor de consolidatie en validatie van alle data in één authentieke bron is nauw samengewerkt tussen FOD Binnenlandse Zaken (Rijksregister), Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), FOD Economie (Kruispuntbank voor ondernemingen & Statbel), FOD Financiën, FOD Justitie en Fedict. FOD Buitenlandse Zaken heeft de informatie aangevuld met de data voor de erkenning door de Belgische diplomatie.

   

  Bent u geïnteresseerd om gebruik te maken van de authentieke bron ‘Landencodes’?

  Meer informatie in verband met het project vindt u onder de rubriek documentatie (White paper) en u kan de tabellen hieronder als bestand downloaden

  Informatie over de webservices die toegang geven tot de authentieke bron vindt u op de FSB Registry (zie CountryService onder de family MappingServices): FSB Register

  Om toegang tot de webservices aan te vragen, om een stopzetting van het gebruik van de authentieke bron mee te delen of om een wijziging in de authentieke bron aan te vragen, gelieve onderstaande templates in te vullen en door te sturen naar de Service Desk Fedict.

  Ook voor verdere vragen kunt u de Service BoSa (Fedict) contacteren. Telefonisch tussen 8u30 en 17 uur op werkdagen van de federale overheid: 02 740 79 93 -  FSB@bosa.fgov.be

  Representatiecodes landen

  Business contexten

  Met adres wordt bedoeld: de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit. De bekendste vorm is het adres, dat aangeeft waar een persoon woont (het woonadres of domicilie) of verblijft (verblijfadres), waar een bedrijf of rechtspersoon is gevestigd (het vestigingsadres), waar post moet worden bezorgd (het postadres).

  Met plaats wordt bedoeld: een aanduiding voor een locatie waar zich iets heeft voorgedaan (geboorte of overlijden). Het hoogste niveau van detaillering is het land. De nuance tussen adres en plaats is dat het adres de actuele toestand is. Bv. Het land van de geboorteplaats bestaat mogelijk vandaag niet meer, dus kan niet als adres gebruikt worden. Bv. Fusie Oost- en West-Duitsland.

  Met nationaliteit wordt bedoeld: de relatie aanduiden tussen een individu en een Staat, cultuur of loyaliteit. Nationaliteit heeft een tweeledige betekenis:

  1. het bezit van het staatsburgerschap van een land of meer landen;
  2. het op grond van herkomst of afstamming behoren tot een bepaalde etniciteit en (indien aanwezig) de natie; nationaliteit staat in deze definitie los van het staatsburgerschap.

  Documentatie