Zeevaart - update

Mobiliteit
Zeevaart - update

Er komen ieder jaar ongeveer 25.000 zeeschepen aan, iets meer zeeschepen vertrekken er. Het gewicht van de totale ladingen ligt om en nabij de 118 miljoen ton. Wat de lossingen betreft gaat het om een nog groter gewicht van om en nabij de 140 miljoen ton. Die tonnages liggen beduidend hoger dan de tonnages van rond de eeuwwisseling. Het aantal binnengekomen en vertrokken schepen ligt evenwel lager dan toen, hetgeen erop wijst dat de schepen doorgaans zwaardere ladingen vervoeren.