Belg gaf 26,3% minder uit als hij dan toch op reis ging in 2020

Huishoudens
Belg gaf 26,3% minder uit als hij dan toch op reis ging in 2020

In het coronajaar 2020 maakten de Belgen 11,4 miljoen reizen, een daling van net geen 50% ten opzichte van 2019.
De Belg reisde niet alleen minder, maar ook minder ver: de gemiddelde afstand van een reis, 720 km, was ruim 300 km korter dan in vorige jaren. 72% ging met de auto op reis in 2020 en slechts 18% met vliegtuig, terwijl dit in de voorgaande jaren voor de auto rond de 60% schommelde en rond de 30% voor het vliegtuig.

Minder dan de helft van de landgenoten (46%) maakte een reis met minstens één overnachting. In 2019 was dat nog 70%. 34% maakte een buitenlandse reis (64% in 2019).

De voornaamste reden om niet te reizen waren de aanbevelingen van de overheid: 57% van de thuisblijvende landgenoten gaven die als voornaamste reden op om niet te reizen. Financiële redenen waren belangrijk voor sommige bevolkingsgroepen: éénoudergezinnen (47%) en werklozen (40%) bleven thuis uit geldgebrek.

G-Trav2020_nl

Het aantal buitenlandse reizen lag in 2020 59% lager dan in het voorgaande jaar en het aantal overnachtingen halveerde. Binnenlandse reizen namen met 20% af, maar het aantal overnachtingen in ons land daalde slechts met 6,5%. Met name in de Ardennen lag het aantal overnachtingen 30% hoger dan in 2019 (5,9 miljoen) : er werd duidelijk meer gekozen voor langere reizen in het zuiden van het land.

Reisbudget

De Belg gaf tevens een pak minder uit dan in 2019: de gemiddelde uitgave per reis nam met 150€ af; dat is 26,3% minder dan het jaar voordien. De Belg spendeerde ongeveer 24% van het budget aan transportkosten, bijna 41% aan verblijfskosten en ongeveer 24% aan maaltijden. Ongeveer 10% andere uitgaven maken het plaatje volledig.
De gemiddelde uitgave per dag was zelfs 33% lager dan in 2019; de Belg spendeerde 28€ minder per dag.

  2016 2017 2018 2019 2020
Aantal reizen (in miljoen) 19,6 18,6 20,5 22,7 11,4
Aantal overnachtingen (in miljoen) 136,6 123,6 147,4 152,7 84,0
Aantal binnenlandse reizen (in miljoen) 3,8 4,0 4,9 5,4 4,3
Aantal binnenlandse overnachtingen (in miljoen) 15,5 13,7 19,9 18,6 17,4
Aantal buitenlandse reizen (in miljoen) 15,8 14,6 15,6 17,3 7,1
Aantal buitenlandse overnachtingen (in miljoen) 121,2 109,9 127,4 134,1 66,5
Aandeel auto 59,4% 58,5% 59,0% 58,8% 71,9%
Aandeel vliegtuig 28,8% 30,8% 29,3% 29,8% 17,8%
Aandeel ander transport 11,8% 10,6% 11,7% 11,4% 10,2%
Gemiddelde uitgave per reis (€) 590 540 550 570 420
Gemiddelde uitgave per dag (€) 85 81 76 84 56
gemiddelde afstand (km) 1.020 1.030 1.040 1.050 720
participatiegraad - 66,0% 68,8% 69,6% 45,6%
participatiegraad (buitenland) - 58,9% 61,4% 63,9% 33,9%