11.000 huwelijken minder in 2020

Bevolking
11.000 huwelijken minder in 2020

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over huwelijken, echtscheidingen en wettelijk samenwonen. In 2020 heeft de gezondheidscrisis duidelijk een impact gehad op het partnerschap, of het nu gaat om een verbintenis of een scheiding:

  • 32.779 huwelijken werden in België voltrokken, een daling met 11.491 of 26% in vergelijking met 2019.
  • Het aantal huwelijken is historisch laag. Alleen in het begin van de 20e eeuw was het lager, als gevolg van de Eerste Wereldoorlog.
  • Ook het aantal echtscheidingen daalde tot 21.300 (-5,1%). Er was dus geen recordaantal echtscheidingen in 2020.
  • Daarnaast werden 36.329 verklaringen van wettelijke samenwoning gemeld. Dat is een daling van 11% ten opzichte van 2019.

Huwelijken dalen bijna het hele jaar door

In 2020 werden er 32.779 huwelijken voltrokken. Dit is een daling van 26 % in vergelijking met 2019. Deze daling was het sterkst in Wallonië (-30,8%), maar was ook aanzienlijk in Brussel (-22,1%) en Vlaanderen (-21,8%).

Top 3 gemeenten die de meeste huwelijken hebben voltrokken:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.325
1.      Brussel 531
2.      Schaarbeek 456
3.      Sint-Jans-Molenbeek 334
Vlaams Gewest 19.145
1.      Antwerpen 1.808
2.      Gent 927
3.      Brugge 360
Waals Gewest 7.620
1.      Charleroi 423
2.      Luik 367
3.      Namen 245

In 2020 blijft de leeftijd waarop ongehuwde partners voor het eerst in het huwelijk treden, stijgen tot gemiddeld 33,4 jaar voor de eerste echtgenoot en 31,1 jaar voor de tweede. Het leeftijdsverschil binnen het koppel neemt licht af tot 2,3 jaar tussen de twee echtgenoten. We kunnen ook kijken naar de uitersten van de leeftijdscategorieën: in 2020 zijn 87 jongeren van 18 jaar en jonger getrouwd, evenals 640 60-plussers.

In 2020 werden 909 huwelijken voltrokken tussen partners van hetzelfde geslacht. De meeste van deze huwelijken werden in Vlaanderen voltrokken: 315 huwelijken tussen twee vrouwen en 281 tussen twee mannen. Wallonië en Brussel volgen op een afstand.

  Huwelijk tussen twee vrouwen Huwelijk tussen twee mannen
België (totaal) 449 460
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 32 77
Vlaams Gewest 315 281
Waals Gewest 89 79

Hoewel de zomermaanden weer populair waren om te trouwen, was 2020 op dit gebied atypisch. Het jaar was nochtans goed begonnen met een recordaantal huwelijken in januari en februari (sinds 2000): 1.611 in januari (+9% ten opzichte van januari 2019) en 2.690 in februari, 44% meer dan een jaar eerder. Vervolgens is, als gevolg van de lockdown door COVID-19, het aantal huwelijken dat in april en mei is voltrokken, door drie gedeeld ten opzichte van 2019 en door twee in juni. Daarna waren alle volgende maanden de laagste sinds 2000, met uitzondering van juli (die was slechter in 2013) en oktober, waar een inhaalslag werd gemaakt met een record van 3.729 voltrokken huwelijken (11% meer dan in 2019).

Het aantal echtscheidingen daalt

2020 was geen recordjaar wat echtscheidingen betreft. Integendeel, het aantal echtscheidingen daalde: 21.300 in 2020, oftewel -5,1% ten opzichte van 2019. Een huwelijk duurt gemiddeld 14,9 jaar vooraleer het beëindigd wordt door een echtscheiding, wat een lichte daling is van 0,1 jaar ten opzichte van 2019.

Terwijl in de eerste drie maanden van 2020 de echtscheidingen nog de trends van de voorgaande jaren volgden, daalde hun aantal in april, de maand van de lockdown, met 1.000 echtscheidingen minder dan in april 2019 (949 in 2020 tegenover 1.948 in 2019). De maanden juni en september laten wel een vrij opmerkelijke stijging van het aantal gevallen zien: 33% meer echtscheidingen in juni 2020 dan in 2019 en 25% meer in september 2020 dan in 2019.

Als we de gebeurtenissen relateren aan de "cohort" van huwelijken waaruit zij voortkomen, stellen we vast dat het echtscheidingspercentage constant blijft: vier op de tien huwelijken eindigen in een echtscheiding.

Het aantal wettelijke samenwoningen en beëindigingen dalen

Er zijn 36.329 verklaringen van wettelijke samenwoning gemeld. Dat is een daling van 11% ten opzichte van 2019. Het aantal beëindigingen van wettelijke samenwoning daalt nog meer: -16,9% ten opzichte van 2019 tot 21.845.

De gemiddelde duur van wettelijke samenwoning vóór beëindiging blijft toenemen: van 4,8 jaar in 2019 tot 5,2 jaar in 2020.

In 2020 was het huwelijk in 47,9% van de gevallen de reden om een wettelijke samenwoning stop te zetten en de verklaring in onderlinge overeenstemming in 41,8% van de gevallen. In 2019 eindigde 53,3% van de wettelijke samenwoningen door een huwelijk en 38,2% als gevolg van een verklaring in onderlinge overeenstemming.

Wettelijk samenwonen rond de leeftijd van 30 jaar

In 2019 gingen ongehuwden voor het eerst wettelijk gaan samenwonen rond de leeftijd van 30 jaar: gemiddeld op 31,6 jaar voor de eerste samenwonende en 29,7 jaar voor de tweede. Het leeftijdsverschil binnen het koppel blijft stabiel: het bedraagt 1,9 jaar voor wettelijk samenwonenden.