Ehescheidungen

Belgier heiraten immer später und lassen sich immer weniger scheiden

Bevölkerung
Belgier heiraten immer später und lassen sich immer weniger scheiden

Eheschließungen und Ehescheidungen 2017

Im Jahr 2017 wurden 23.059 Ehescheidungen verzeichnet. Die Zahl der Ehescheidungen hat sich im Vergleich zu 2016 um 2,2% verringert. Das geht aus den neuen Zahlen von Statbel, dem belgischen Statistikamt, hervor. Daneben gab es 2017 44.319 Eheschließungen, ein leichter Rückgang (-0,9%) gegenüber 2016.

Andere Ergebnisse:

  • Das Durchschnittsalter bei der ersten Eheschließung nimmt weiter zu: von 33,7 Jahren für den ersten Ehepartner bis auf 31,4 Jahren für den zweiten. Der Altersunterschied zwischen den Ehepartnern bleibt mit 2,3 Jahren relativ stabil.
  • Es gab 108 Ehepaare, die sich nach einer Ehe von mehr als 50 Jahren scheiden ließen.
  • Die Monate Juli und September sind die beliebtesten, um zu heiraten. Seit 2014 nimmt in diesen beiden Monaten zum Nachteil des Monats August die Anzahl der Eheschließungen zu.
  • Die Zahl der gleichgeschlechtlichen Ehen bleibt mit 2,5% der Gesamtzahl stabil. Es gibt ebenso viele Ehen zwischen Frauen wie zwischen Männern. Bei gleichgeschlechtlichen Scheidungen gibt es etwas mehr Scheidungen zwischen Frauen, doch ihre Zahl nimmt ab, während die Zahl der Scheidungen zwischen Männern steigt.
Tabel
Content
  2014 2015 2016 2017
België 25.066 24.667 23.583 23.059
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.390 5.442 4.975 5.408
Vlaams Gewest 11.824 11.499 11.195 10.761
Waals Gewest 7.249 7.086 6.852 6.423
nb: niet beschikbaar.
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) - Thematische Directie Samenleving.
Downloads

Doel en korte beschrijving

De statistiek bevat alle echtscheidingen die ingeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand van de Belgische gemeenten. Daardoor bevat deze statistiek ook alle echtscheiding voor huwelijken niet voltrokken in België en die niet opgenomen zijn in de statistieken over de huwelijken. De inschrijving van een echtscheiding gebeurt in de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. Als het huwelijk in het buitenland plaatsvond, gebeurt de inschrijving in het register van de gemeente Brussel, wat de speciale situatie van deze gemeente in die materie verklaart. De verschillende tabellen betreffen : de evolutie van het aantal echtscheidingen per regio en per provincie, de echtscheidingen van het jaar uitgesplitst naar leeftijdscategorie en per regio, per vorige burgerlijke staat en per regio, volgens de duur van het ontbonden huwelijk en per regio. Ze betreffen ook de evolutie van het aantal gescheiden personen die gehuwd waren met een persoon van het zelfde geslacht. Maar deze laatste tabel heeft een andere bron..

Populatie

Geheel van echtscheidingen

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 8 maanden na de referentieperiode

Definities

Nationaliteit van de eerste echtgenoot : Land van de nationaliteit van de eerste echtgenoot

Nationaliteit van de tweede echtgenoot : Land van de nationaliteit van de tweede echtgenoot

Beroep van de eerste echtgenoot : Beroep, functie of hoofdambacht van de eerste echtgenoot

Beroep van de tweede echtgenoot ; Beroep, functie of hoofdambacht van de tweede echtgenoot

Professionele status van de eerste echtgenoot : Toestand binnen het beroep van de eerste echtgenoot (Onderneminghoofd / zelfstandige / werknemer / arbeider / helper /zonder /onbekend)

Professionele status van de tweede echtgenoot : Toestand binnen het beroep van de tweede echtgenoot (Onderneminghoofd / zelfstandige / werknemer / arbeider / helper /zonder /onbekend)

Gemeente van echtscheiding : Gemeente van inschrijving van de echtscheiding, ttz de gemeente van voltrekking van het huwelijk of Brussel-stad voor het huwelijk voltrokken in het buitenland

Leeftijd van de eerste echtgenoot bij echtscheiding : Leeftijd bij de echtscheiding van de eerste echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van inschrijving van de echtscheiding en de geboortedatum

Leeftijd van de tweede echtgenoot bij echtscheiding : Leeftijd bij de echtscheiding van de tweede echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van inschrijving van de echtscheiding en de geboortedatum

Maand van echtscheiding : Maand van echtscheiding, gehaald ui de datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

Opmerkingen

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en in toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling (Only Once), heeft de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium in 2015 beslist om geen gebruik meer te maken van de bulletins van de FOD Binnenlandse Zaken om statistieken te produceren over huwelijken en echtscheidingen, maar hiervoor de gegevens van het Rijksregister (RR) te exploiteren. Door deze bronwijziging konden de huwelijks- en echtscheidingsformulieren afgeschaft worden (Koninklijk Besluit van 19 februari 2016). Maar het heeft ook belangrijke wijzigingen teweeggebracht in de geproduceerde statistiek:

  • Registratie van het geslacht van echtgenoten waardoor er een onderscheid kan gemaakt worden volgens type van huwelijken en echtscheidingen;
  • Verwerking in een statistiek de jure van de in het buitenland plaatsgevonden gebeurtenissen die betrekking hebben op personen die verblijven in België;
  • Door de identificatie van de echtscheidingen die werden uitgesproken en geregistreerd in België en die een einde maken aan de huwelijken die voltrokken werden in het buitenland, is er een betere benadering van de echtscheidingen.

2016 is het eerste jaar waarvoor het RR de exclusieve bron is van de statistiek. Maar door de exploitatie van het RR is het ook mogelijk om een volledige statistiek te produceren voor 2015, evenals een groot aantal gegevens over 2014, waardoor een vergelijking met de vroegere statistiek van de burgerlijke stand mogelijk is.

In het geval van echtscheidingen kunnen door het gebruik van het RR die echtscheidingen geïdentificeerd worden die een eind maken aan een huwelijk dat werd voltrokken in het buitenland. Die huwelijken worden voor de overgrote meerderheid opgetekend in Brussel-Hoofdstad. In 2016 werden er in België of in het buitenland  3.666 echtscheidingen  uitgesproken (15,5% van het totaal), die een einde maakten aan evenveel huwelijken gesloten in het buitenland. Ze worden dan ook mee in rekening gebracht in de berekening van het brutocijfer van de echtscheidingen, dat een lichte daling kent (2,1‰, voor 2,2‰ in 2015) ; maar ze worden uitgesloten van de berekening van de conjuncturele index van de echtscheidingen.

Metadata