Vorige edities

Wil je je een beter beeld kunnen vormen van de verschillende testen uit de Europese Statistiekolympiade? Bekijk dan hier een aantal voorbeeldopdrachten uit vorige edities. 

Proef 1: kennistest

De eerste proef van de Europese Statistiekolympiade bestaat uit een driedelige online test met meerkeuzevragen.

Een van de onderdelen peilt naar de theoretische kennis over statistische begrippen. In het tweede onderdeel beantwoorden leerlingen vragen door officiële statistieken op te zoeken op de site van Statbel of Eurostat. In het derde onderdeel moeten leerlingen de vragen beantwoorden met behulp van een officiële publicatie.  

Bekijk hier een aantal voorbeeldvragen uit vorige edities. Deze vragen zullen niet in de Olympiade 2020-2021 opgenomen worden.

Proef 2: analyse en presentatie microgegevens

In de twee eerste edities kregen de leerlingen in de tweede proef van de Europese Statistiekolympiade een set microdata, waarop ze zelf een analyse moesten uitvoeren. De resultaten moesten ze presenteren op 8 slides.

OPGELET: In 2020-2021 is deze tweede proef geschrapt. De leerlingen moeten dus geen presentatie meer maken. Ter vervanging zal het interpreteren en analyseren van microgegevens geïntegreerd worden in de eerste proef als een set van vragen. Hiervan hebben wij nog geen voorbeeldvragen. Een voorbeeld van een dataset vind je hier .

Proef 3: video-opdracht

In deze proef krijgen alle geselecteerde teams de opdracht om een video te creëren van maximum 2 minuten over een bepaald onderwerp, in het Engels, of minstens met Engelstalige ondertitels.

Dat thema is hetzelfde voor alle Europese landen, aangezien de winnaars van alle landen tegen elkaar strijden op Europees niveau.

Dit was de video-opdracht in 2019-2020 .

De video’s die in 2019-2020 werden ingestuurd kan je op ons Youtube-kanaal vinden