Vorige edities

Wil je je een beter beeld kunnen vormen van de verschillende testen uit de Europese Statistiekolympiade? Bekijk dan hier een aantal voorbeeldopdrachten uit vorige edities. 

Proef 1: kennistest

De eerste proef van de Europese Statistiekolympiade bestaat uit een driedelige online test met meerkeuzevragen.

Een van de onderdelen peilt naar theoretische kennis over statistische begrippen. In het tweede onderdeel moeten leerlingen vragen beantwoorden over een officiële publicatie. In het derde onderdeel moeten leerlingen door het analyseren van een dataset vragen beantwoorden.

Bekijk hier een aantal voorbeeldvragen uit vorige edities. De analysevragen baseren zich op deze dataset.

Proef 2: video-opdracht

In deze proef krijgen alle geselecteerde teams de opdracht om een video te creëren van maximum 2 minuten over een bepaald onderwerp (minstens met Engelstalige ondertitels).

Dat thema is hetzelfde voor alle Europese landen, aangezien de winnaars van alle landen tegen elkaar strijden op Europees niveau.

Dit was de video-opdracht in 2020-2021.

De video’s die in 2020-2021 werden ingestuurd kan je op ons Youtube-kanaal vinden