De loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 5,3% in 2020

Werk & Opleiding
De loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 5,3% in 2020

Gemiddeld verdienen vrouwen 5,3% minder per uur dan mannen, waarbij de situatie verslechtert met de leeftijd. De loonkloof loopt op van 3,4% tussen 25 en 34 jaar tot 8,9% voor de leeftijdsgroep 55-64 jaar.

Dat is het resultaat van de berekening van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, geharmoniseerd op Europees niveau, voor het jaar 2020, gepubliceerd door Statbel, het Belgische statistiekbureau.

België doet het echter beter dan de meeste andere Europese landen als het gaat om gelijke uurlonen voor vrouwen en mannen.

De gemiddelde loonkloof op Europees niveau bedraagt 13,0%. Alleen Luxemburg (0,7%), Roemenië (2,4%), Slovenië (3,1%), Italië (4,2%) en Polen (4,5%) doen het beter dan België.

Sinds 2010 is de loonkloof in België gedaald van 10,2% tot 5,3%. Het Europese gemiddelde is in mindere mate gedaald: van 15,8% in 2010 tot 13,0% in 2020.