An overview of Belgian wages and salaries

Studying pays off

Work & training
Studying pays off

In 2017, a full-time employee in Belgium earned a gross average salary of 3,558 euros per month, i.e. a 15 % increase compared to 2010 (gross salary of 3,103 euros per month). This is what emerged from the new results of Statbel, the Belgian statistical office. The figures show that studying pays off. With a monthly salary of 5,330 euros, employees with a master’s degree earn 50 % more than the average employee. Furthermore, people with a bachelor’s and master’s degrees have seen their wages rise more sharply in recent years than employees without higher education. The function also plays a major role: chief executives see their pay rise the fastest (+21.6 % in 7 years time). The salary increase was much lower for transport and storage labourers (+7.2 %) and cashiers (+8.2 %).

Remark

Wages and salaries mentioned in this publication always refer to gross monthly wages. This concept includes periodic premiums that are paid at each payment period. Examples include premiums for night or weekend shifts. Premiums that are only paid exceptionally, such as thirteenth-month pay or double holiday pay, are not included in this concept. Non-statutory benefits are not taken into account either.

Doel en korte beschrijving

Sinds 1999 voert de Algemene Directie Statistiek ´ Statistics Belgium van de FOD Economie jaarlijks een onderzoek uit naar de structuur en de verdeling van de lonen. Het doel van deze enquête bestaat erin om kwalitatieve informatie te verzamelen om de effecten van individuele- en werkgeverseigenschappen op de verloning te meten..

Populatie

De lokale eenheden en de individuele werknemers werkzaam in deze vestigingen

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 18 maanden na de referentieperiode

Definities

 

Het bruto maandloon omvat alle betalingen die betrekking hebben op de maand oktober van het referentiejaar. Het loon voor overuren, premies voor ploeg-, nacht- en weekendwerk en overige regelmatig uitbetaalde premies zitten in dit concept vervat. Jaarlijkse of niet-regelmatige premies zoals het vakantiegeld of een dertiende maand worden uitgesloten. 

De anciënniteit van de werknemer slaat op de lengte van tewerkstelling binnen de onderneming.

Gemiddeld bruto maandloon : Het gemiddeld bruto maandloon (€) van de werknemers

Gemiddeld bruto uurloon : Het gemiddeld bruto uurloon (€) van de werknemers

Mediaan van het maandloon ; De mediaan van het bruto maandloon (€) van de werknemers

Totaal aantal loontrekkenden : Het totaal aantal loontrekkenden

Plaats van tewerkstelling : De regio waar de werknemer is tewerkgesteld

Anciënniteit : Het aantal jaren dat de werknemer in dienst is bij de huidige werkgever

Bedrijfstak : De voornaamste economische activiteit van de vestiging

Beroepscategorie : De functie die door de werknemer wordt uitgeoefend

Opleidingsniveau : Het hoogst behaalde diploma van de werknemer. Deze variabele wordt uitgedrukt in 4 klassen: maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs, maximaal een diploma van het hoger secundair onderwijs, maximaal een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (bachelor) en tenslotte minimaal een diploma van het hoger onderwijs lange type of van het universitair onderwijs (master)..

Metatdata