Wirtschaftsindikatoren des Umweltsektors

7,2 Milliarden Euro Umsatz für Betriebe im Umweltbereich im Jahr 2020

Umwelt
7,2 Milliarden Euro Umsatz für Betriebe im Umweltbereich im Jahr 2020

2020 waren 1.631 spezialisierte Unternehmen im Umweltbereich[1] tätig und beschäftigten insgesamt 18.000 Personen.

Die Betriebe im Umweltbereich erwirtschafteten 7,2 Milliarden Euro Umsatz und 2,2 Milliarden Euro Nettowertschöpfung. Der Kauf von Gütern und Dienstleistungen beliefen sich auf insgesamt 4,9 Milliarden Euro,, während die Bruttoinvestitionen in Sachanlagen 891 Millionen Euro betrugen.


[1] Der Umweltbereich besteht hauptsächlich aus spezialisierten Unternehmen, deren Haupttätigkeit in der Erbringung von Dienstleistungen für den Umweltschutz besteht, unabhängig davon, ob sie zu privaten oder öffentlichen Produzenten gehören und ob sie marktbestimmte oder nichtmarktbestimmte Tätigkeiten ausüben. EPEA (Eurostat) Definition von "spezialisierten Produzenten".

Tabelle
Content

Economische indicatoren van de milieusector (2012-2020)

Totaal Milieusector* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BTW-plichtige ondernemingen Aantal 2.189 2.192 2.201 2.215 2.199 2.163 2.171 2.162,0 2.193
Oprichtingen van ondernemingen Aantal 141 124 173 148 136 174 144 160,0 164
Schrappingen van ondernemingen Aantal 108 125 164 134 149 205 136 116,0 114
Omzet milj EUR 6.943,6 7.587,7 6.960,3 6.705,3 7.124,0 7.565,0 7.319,7 7.213,1 7.153,0
Totaal van de aankopen van goederen en diensten milj EUR 5.311,5 5.590,2 5.108,6 4.751,2 4.898,0 5.348,9 3.791,7 3.604,4 4.902,0
Toegevoegde waarde milj EUR 1.842,6 2.054,7 1.659,2 1.785,8 2.187,0 2.144,7 1.609,4 1.602,8 2.225,0
Bruto-investeringen in materiële goederen milj EUR 892,7 896,2 761,6 741,1 1.056,4 908,5 751,9 579,8 891,0
Aantal tewerkgestelde personen Aantal 18.647,0 19.749,0 15.142,4 16.167,0 16.239,0 17.681,9 17.710,4 18.026,7 18.075,0
De milieusector bestaat hoofdzakelijk uit gespecialiseerde ondernemingen die als hoofdactiviteit de productie van diensten voor de bescherming van het milieu hebben, ongeacht of ze behoren tot privé- of openbare producenten en of ze marktactiviteiten of activiteiten buiten de markt uitvoeren. Definitie EPEA (Eurostat) van "Specialised producers"
Noot: Gebruikte Nace-codes (37 + 38 + 39)
DBRIS-wijziging in de btw-universums vanaf 2019
Gewogen cijfers
Downloads

Doel en korte beschrijving

De milieusector bestaat hoofdzakelijk uit gespecialiseerde ondernemingen die als hoofdactiviteit de productie van diensten voor de bescherming van het milieu hebben, ongeacht of ze behoren tot privé- of openbare producenten en of ze marktactiviteiten of activiteiten buiten de markt uitvoeren. Definitie EPEA (Eurostat) van "Specialised producers".

Populatie

NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Sinds 2008, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77

Frequentie

Jaarlijks.

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Milieusector (eco-ondernemingen) : Omzetcijfer, totale aankopen van goederen en diensten, bruto-investeringen in gemeenschappelijke goederen en aantal werkzame personen.

Metadata

Leefmilieu en economie.pdf