Wirtschaftsindikatoren des Umweltsektors

2.193 gespecialiseerde ondernemingen actief in de milieusector in 2019

Leefmilieu
2.193 gespecialiseerde ondernemingen actief in de milieusector in 2019

In 2019 waren 2.193 gespecialiseerde ondernemingen in de milieusector[1] actief die samen 18.000 personen tewerkstelden.

De omzet en de toegevoegde waarde in de milieusector bedroegen respectievelijk 7,2 miljard en 1,6 miljard euro. Het totaal van de aankopen van goederen en diensten bedroegen 3,6 miljard euro, terwijl de bruto-investeringen in materiële goederen goed waren voor iets meer dan 580 miljoen euro.


[1]De milieusector bestaat hoofdzakelijk uit gespecialiseerde ondernemingen die als hoofdactiviteit de productie van diensten voor de bescherming van het milieu hebben, ongeacht of ze behoren tot privé- of openbare producenten en of ze marktactiviteiten of activiteiten buiten de markt uitvoeren. Definitie EPEA (Eurostat) van "Specialised producers

Tabelle
Content

Economische indicatoren van de milieusector (2011-2019)

Totaal Milieusector 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BTW-plichtige ondernemingen Aantal 2.154 2.189 2.192 2.201 2.215 2.199 2.163 2.171,0 2.193
Oprichtingen van ondernemingen Aantal 142 141 124 173 148 136 174 144,0 164
Schrappingen van ondernemingen Aantal 97 108 125 164 134 149 205 136,0 114
Omzet milj EUR 6.611,8 6.943,6 7.587,7 6.960,3 6.705,3 7.124,0 7.565,0 7.319,7 7.213,1
Totaal van de aankopen van goederen en diensten milj EUR 5.079,3 5.311,5 5.590,2 5.108,6 4.751,2 4.898,0 5.348,9 3.791,7 3.604,4
Toegevoegde waarde milj EUR 1.629,5 1.842,6 2.054,7 1.659,2 1.785,8 2.187,0 2.144,7 1.609,4 1.602,8
Bruto-investeringen in materiële goederen milj EUR 859,3 892,7 896,2 761,6 741,1 1.056,4 908,5 751,9 579,8
Aantal tewerkgestelde personen Aantal 17.619,0 18.647,0 19.749,0 15.142,4 16.167,0 16.239,0 17.681,9 17.710,4 18.026,7
De milieusector bestaat hoofdzakelijk uit gespecialiseerde ondernemingen die als hoofdactiviteit de productie van diensten voor de bescherming van het milieu hebben, ongeacht of ze behoren tot privé- of openbare producenten en of ze marktactiviteiten of activiteiten buiten de markt uitvoeren. Definitie EPEA (Eurostat) van "Specialised producers"
Noot: Gebruikte Nace-codes (37 + 38 + 39)
DBRIS-wijziging in de btw-universums vanaf 2019
Gewogen cijfers
Downloads

Doel en korte beschrijving

De milieusector bestaat hoofdzakelijk uit gespecialiseerde ondernemingen die als hoofdactiviteit de productie van diensten voor de bescherming van het milieu hebben, ongeacht of ze behoren tot privé- of openbare producenten en of ze marktactiviteiten of activiteiten buiten de markt uitvoeren. Definitie EPEA (Eurostat) van "Specialised producers".

Populatie

NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Sinds 2008, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77

Frequentie

Jaarlijks.

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Milieusector (eco-ondernemingen) : Omzetcijfer, totale aankopen van goederen en diensten, bruto-investeringen in gemeenschappelijke goederen en aantal werkzame personen.

Metadata

Leefmilieu en economie.pdf