Economic indicators of the environmental sector

2,193 specialised enterprises working the environmental sector in 2019

Environment
2,193 specialised enterprises working the environmental sector in 2019

In 2019, 2,193 specialised enterprises were active in the environmental sector[1], employing a total of 18,000 persons.

The turnover and added value in the environmental sector amounted 7.2 billion and 1.6 billion euros, respectively. The total of the purchases of goods and services reached 3.6 billion euros, while gross investments in tangible goods accounted for just over 580 million euros.


[1] The environmental sector consists mainly of specialised enterprises whose main activity is the production of environmental protection services, whether they belong to private or public producers and whether they operate on or off market. EPEA definition (Eurostat) of “Specialised producers”.

Table
Content

Economic indicators of the environmental sector (2011-2019)

Total environmental sector 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Enterprises subject to VAT Number 2,154 2,189 2,192 2,201 2,215 2,199 2,163 2,171 2,193
Births of enterprises Number 142 141 124 173 148 136 174 144 164
Deletions of enterprises Number 97 108 125 164 134 149 205 136 114
Turnover million EUR 6,612 6,944 7,588 6,960 6,705 7,124 7,565 7,320 7,213
Total of the purchases of goods and services million EUR 5,079 5,311 5,590 5,109 4,751 4,898 5,349 3,792 3,604
Value added million EUR 1,630 1,843 2,055 1,659 1,786 2,187 2,145 1,609 1,603
Gross investment in tangible goods million EUR 859 893 896 762 741 1,056 909 752 580
Number of persons employed Number 17,619 18,647 19,749 15,142 16,167 16,239 17,682 17,710 18,027
The environmental sector consists mainly of specialised enterprises whose main activity is the production of environmental protection services, whether they belong to private or public producers and whether they operate on or off market. EPEA definition (Eurostat) of “Specialised producers”
Note: Nace codes used (37 + 38 + 39)
DBRIS change in the VAT universes from 2019 onwards
Weighted figures
Downloads

Doel en korte beschrijving

De milieusector bestaat hoofdzakelijk uit gespecialiseerde ondernemingen die als hoofdactiviteit de productie van diensten voor de bescherming van het milieu hebben, ongeacht of ze behoren tot privé- of openbare producenten en of ze marktactiviteiten of activiteiten buiten de markt uitvoeren. Definitie EPEA (Eurostat) van "Specialised producers".

Populatie

NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Sinds 2008, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77

Frequentie

Jaarlijks.

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Milieusector (eco-ondernemingen) : Omzetcijfer, totale aankopen van goederen en diensten, bruto-investeringen in gemeenschappelijke goederen en aantal werkzame personen.

Metadata

Leefmilieu en economie.pdf