Economic indicators of the environmental sector

Turnover in the environmental sector on the rise

Environment
Turnover in the environmental sector on the rise

In 2017, the turnover of enterprises working in the environmental sector has increased by 6.1 %.

Intermediate costs of goods and services have increased (9.2 %), resulting in a decrease in value added of 1.9 % compared to 2016.

There is also a decrease in gross investments in tangible assets (including purchase of land) of 13.9 % compared to 2016.

Tabel
Content

Economische indicatoren van de milieusector (2011-2017)

Totaal Milieusector* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BTW-plichtige ondernemingen Aantal 2.154 2.189 2.192 2.201 2.215 2.199 2.163
Oprichtingen van ondernemingen Aantal 142 141 124 173 148 136 174
Schrappingen van ondernemingen Aantal 97 108 125 164 134 149 205
Omzet milj EUR 6.611,8 6.943,6 7.587,7 6.960,3 6.705,3 7.124,0 7.565,0
Totaal van de aankopen van goederen en diensten milj EUR 5.079,3 5.311,5 5.590,2 5.108,6 4.751,2 4.898,0 5.348,9
Toegevoegde waarde milj EUR 1.629,5 1.842,6 2.054,7 1.659,2 1.785,8 2.187,0 2.144,7
Bruto-investeringen in materiële goederen milj EUR 859,3 892,7 896,2 761,6 741,1 1.056,4 908,5
Aantal tewerkgestelde personen Aantal 17.619,0 18.647,0 19.749,0 15.142,4 16.167,0 16.239,0 17.681,9
De milieusector bestaat hoofdzakelijk uit gespecialiseerde ondernemingen die als hoofdactiviteit de productie van diensten voor de bescherming van het milieu hebben, ongeacht of ze behoren tot privé- of openbare producenten en of ze marktactiviteiten of activiteiten buiten de markt uitvoeren. Definitie EPEA (Eurostat) van "Specialised producers"
Noot: Gebruikte Nace Rev.2-codes (37 + 38 + 39)
n.b.= niet beschikbaar
*Gewogen cijfers
Downloads

Doel en korte beschrijving

De milieusector bestaat hoofdzakelijk uit gespecialiseerde ondernemingen die als hoofdactiviteit de productie van diensten voor de bescherming van het milieu hebben, ongeacht of ze behoren tot privé- of openbare producenten en of ze marktactiviteiten of activiteiten buiten de markt uitvoeren. Definitie EPEA (Eurostat) van "Specialised producers".

Populatie

NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Sinds 2008, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77

Frequentie

Jaarlijks.

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Milieusector (eco-ondernemingen) : Omzetcijfer, totale aankopen van goederen en diensten, bruto-investeringen in gemeenschappelijke goederen en aantal werkzame personen.

Metadata

Leefmilieu en economie.pdf