55% van het gemeentelijk afval wordt gerecycleerd of gecomposteerd

Leefmilieu
55% van het gemeentelijk afval wordt gerecycleerd of gecomposteerd

Na een jarenlange dalende trend is de productie van gemeentelijk afval tijdens de laatste vier jaar gestabiliseerd en bedroeg 413 kg/inwoner in 2018.

35% van de 4.698.489 ton ingezameld afval werd gerecycleerd in 2018. 42% werd verbrand met energiewinning en 1% zonder energiewinning. 20% van het ingezamelde afval werd gecomposteerd of gefermenteerd. De overige 2% werd gestort of op een andere manier behandeld.