Municipal waste

Stabilisation of the production of municipal waste in 2020

Environment
Stabilisation of the production of municipal waste in 2020

The production of municipal waste per capita remained stable in 2020 at 418 kg per capita, as in 2019.

35% of the 4,799,862 tonnes of waste collected in 2020 was recycled. 43% was incinerated with energy recovery and less than 0.02% without energy recovery. 19% of collected waste was composted or fermented. The remaining 3% went to landfill or was subject to some other form of treatment.

Graph
Content
Table 1
Content
in 1000 tons 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020
Collection 4,613 4,830 5,052 4,953 4,643 4,672 4,677 4,779 4,800
Landfill (a) 2,004 936 583 87 40 41 46 44 55
Total incineration 1,637 1,622 1,885 1,975 2,050 2,002 2,022 2,047 2,061
of which with energy recovery 701 1,476 1,769 1,885 2,014 1,964 1,983 2,021 2,060
of which without energy recovery 935 147 116 90 36 38 39 25 1
Recycling 513 1,245 1,547 1,672 1,584 1,593 1,611 1,631 1,695
Composting and fermentation 363 1,091 1,173 1,057 900 924 932 982 908
Other forms of waste treatment 0 0 0 64 70 72 67 75 81
Note: excluding inert waste.
(a) Including clinker
Source (mandatory acknowledgement): Statbel (Directorate-General Statistics - Statistics Belgium) based on administrative databases
Table 2
Content
per capita: kg/capita (b) 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020
Collection 455 472 484 457 414 413 411 418 418
Landfill (a) 198 91 56 8 4 4 4 4 5
Total incineration 162 158 180 182 183 177 178 179 179
of which with energy recovery 69 144 169 174 180 173 174 177 179
of which without energy recovery 92 14 11 8 3 3 3 2 0
Recycling 51 122 148 154 141 141 142 143 148
Composting and fermentation 36 107 112 97 80 82 82 86 79
Other forms of waste treatment 0 0 0 6 6 6 6 7 7
Note: excluding inert waste.
(a) Including clinker
(b) Population on 1 January
Source (mandatory acknowledgement): Statbel (Directorate-General Statistics - Statistics Belgium) based on administrative databases

Doel en korte beschrijving

Gemeentelijk afval is alle afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen. De gegevens bettreffen de selectieve inzameling, verwerking en recyclage van gemeentelijk afval in 1.000 ton en in kg per inwoner..

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Productie van afval : Afval verzameld door of voor de gemeenten, door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen.

Verbranding : Thermische afvalbehandeling in verbrandingsovens

Afval : Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet of zich moet ontdoen krachtens de geldende nationale bepalingen.

Verbranding met energiewinning ; Verbranding met energiewinning (R1)

Verbranding zonder energiewinning : Verbranding zonder energiewinning (D10)

Storting : Storting op of onder de bodem (bv. in centra voor technische ingraving).(D1 - D7, D12)

Secundaire afval inbegrepen (bev. verbrandingsslakken)

Gerecycleerd : Uitgezonderd compostering

Gecomposteerd of gefermenteerd : Biologisch proces dat erin bestaat om bioafbreekbaar afval een anaërobe of aërobe ontbinding te laten ondergaan wat resulteert in een nuttig product.

Metadata