Vooral jongeren, vrouwen en hooggeschoolden zoeken ander werk

Werk & Opleiding
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt

De Belgische arbeidsmarkt in kaart

Van alle werkenden in België geeft 4,3% aan een andere job te zoeken. Dat stelt Statbel, het Belgische statistiekbureau, vast in een nieuwe cijferreeks over de Belgische arbeidsmarkt. Bij vrouwen gaat het om 4,8%, bij mannen om 3,9%. Het zijn ook vooral jongeren (15-24 jaar), 25-49 jarigen en hooggeschoolden die ander werk zoeken.

Gemiddeld zijn er in België 4.638.000 personen aan het werk. Dat bleek uit de kernindicatoren van de Belgische arbeidsmarkt voor 2017, die Statbel eind maart publiceerde. Vandaag worden bijkomende gegevens uit de Enquête naar de Arbeidskrachten bekendgemaakt, waaronder gegevens over de zoektocht naar een andere job.

G3_nl_Totaal.png

Statbel onderzoekt ook de redenen waarom mensen een andere job zoeken:

  1. De belangrijkste reden: op zoek naar andere/betere arbeidsvoorwaarden. Dat kan een hoger loon zijn, een beter uurrooster of kwaliteitsvoller werk. Zowel bij mannen als bij vrouwen komt deze reden het vaakst voor als motief om ander werk te zoeken.
  2. Vrouwen willen ook een betere overeenstemming met hun eigen kwalificaties vinden. Het is voor hen bijna even belangrijk dan de zoektocht naar een andere job voor andere arbeidsvoorwaarden.
  3. Mannen zoeken dan weer vaker naar een andere job omdat ze vrezen hun eigen betrekking te verliezen.
  4. Enkel hooggeschoolden zoeken niet in de eerste plaats naar andere arbeidsvoorwaarden. Bij hen komt de betere overeenstemming met hun kwalificaties op de eerste plaats.
  5. Een belangrijke reden voor jongeren om een andere job te zoeken, is dat ze hun huidige functie vaak als een overgangsjob zien.Toch zijn ook zij het vaakst op zoek naar andere arbeidsvoorwaarden, gevolgd door een betere overeenstemming met hun kwalificaties.
  6. Andere motieven om ander werk te zoeken zijn: ‘wil meer uren per week’, ‘zoekt een betrekking in de nabije omgeving’, ‘wil een betrekking ter aanvulling van de eerste’ en ‘wil minder uren per week’.

G1_nl_Reden.png

Tabel 1: percentage werkenden dat op zoek is naar ander werk (2017)
Totaal 4,3%
Mannen 3,9%
Vrouwen 4,8%
15-24 jaar 7,2%
25-49 jaar 5,1%
50 jaar en + 2,1%
Laaggeschoold 4,2%
Middengeschoold 3,7%
Hooggeschoold 5,0%
Tabel 2: belangrijkste reden om ander werk te zoeken (2017)
Wil andere arbeidsvoorwaarden 30,8%
Wil een betere overeenstemming met haar / zijn kwalificaties 22,5%
Vrees om de huidige betrekking te verliezen 14,9%
Wil meer uren per week 11,0%
Huidige betrekking wordt beschouwd als een overgangsbetrekking 9,3%
U zoekt een betrekking in de nabije omgeving 6,9%
Wil een betrekking ter aanvulling van de eerste 3,8%
Wil minder uren per week 0,8%
Totaal 100,0%
Tabel 3: Top 3 belangrijkste redenen om ander werk te zoeken volgens geslacht (2017)
Mannen
1. Wil andere arbeidsvoorwaarden 33,6%
2. Vrees om de huidige betrekking te verliezen 18,8%
3. Wil een betere overeenstemming met haar / zijn kwalificaties 18,1%
Vrouwen
1. Wil andere arbeidsvoorwaarden 28,2%
2. Wil een betere overeenstemming met haar / zijn kwalificaties 26,7%
3. Wil meer uren per week 12,6%
Tabel 4: Top 3 belangrijkste redenen om ander werk te zoeken volgens leeftijdsgroep (2017)
15-24 –jarigen
1. Wil andere arbeidsvoorwaarden 27,7%
2. Wil een betere overeenstemming met haar / zijn kwalificaties 24,9%
3. Huidige betrekking wordt beschouwd als een overgangsbetrekking 17,3%
25-49-jarigen
1. Wil andere arbeidsvoorwaarden 31,1%
2. Wil een betere overeenstemming met haar / zijn kwalificaties 23,3%
3. Vrees om de huidige betrekking te verliezen 14,7%
50 jaar en meer
1. Wil andere arbeidsvoorwaarden 31,9%
2. Vrees om de huidige betrekking te verliezen 17,1%
3. Wil een betere overeenstemming met haar / zijn kwalificaties 16,5%
Tabel 5: Top 3 belangrijkste redenen om ander werk te zoeken volgens onderwijsniveau (2017)
Laaggeschoolden
1. Wil andere arbeidsvoorwaarden 31,8%
2. Vrees om de huidige betrekking te verliezen 20,5%
3. Wil meer uren per week 18,4%
Middengeschoolden
1. Wil andere arbeidsvoorwaarden 37,0%
2. Wil een betere overeenstemming met haar / zijn kwalificaties 15,6%
3. Vrees om de huidige betrekking te verliezen 14,7%
Hooggeschoolden
1. Wil een betere overeenstemming met haar / zijn kwalificaties 31,3%
2. Wil andere arbeidsvoorwaarden 26,6%
3. Vrees om de huidige betrekking te verliezen 13,3%

Dit blijkt uit de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (Labour Force Survey) van Statbel. De Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) peilt naar de voornaamste kenmerken van de werkende, werkloze en inactieve bevolking. De steekproef van de Enquête naar de Arbeidskrachten wordt gelijk verspreid over het kalenderjaar wat betekent dat alle weken van het jaar bevraagd worden en de resultaten voor een bepaald jaar een jaargemiddelde weergeven. Omdat de Enquête naar de Arbeidskrachten in 2017 grondig hervormd en gemoderniseerd werd, bevat dit persbericht enkel cijfers voor 2017, zonder vergelijking met voorgaande jaren.