Konkurse

Mai 2019: 964 Konkurse

Unternehmen
Mai 2019: 964 Konkurse

Im Mai 2019 gingen in Belgien insgesamt 964 Unternehmen in Konkurs.

Die Arbeitsplatzverluste infolge von Konkursen im Mai belaufen sich auf 1.664; 836 Vollzeitbeschäftigte, 418 Teilzeitbeschäftigte und 410 Arbeitgeber, die einen Lohn empfangen, verloren ihren Arbeitsplatz.

Die Anzahl der Konkurse in den letzten sechs Monaten beträgt 5.442, einen Anstieg um 11,0% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Während der letzten sechs Monate stieg die Anzahl der Betriebe in Konkurs im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im vorigen Jahr in der Industrie um 19,3% und im Baugewerbe um 6,0%. Im Handel gab es einen Anstieg um 2,1% und im Hotel- und Gaststättengewerbe um 13,2%. Die Anzahl der Konkurse im Transport- und sonstigen Dienstleistungsgewerbe ist um 18,3% gestiegen.

Auf regionaler Ebene betrug der Anstieg im gleichen Zeitraum von sechs Monaten in Flandern 16.2%. In Wallonien stiegen die Konkurse um 19,6% und in Brüssel sanken sie um 2,7%.

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de faillissementen is ontstaan uit een samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en de FOD Economie. Het gaat hierbij om de faillissementcijfers van ondernemingen in België per activiteit volgens de NACEBEL-nomenclatuur. Deze cijfers waren gebaseerd op de aangiften van de rechtbanken van Koophandel en werden, indien nodig, aangevuld met informatie uit het bedrijvenregister van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.

Door de sterke relatie tussen de economische conjunctuur en het aantal uitgesproken faillissementen is deze statistiek in de eerste plaats een conjunctuurindicator.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en het streven naar een grotere consistentie tussen de statistieken van de Algemene Directie Statistiek wordt vanaf 2015 het bedrijvenregister gebruikt als belangrijkste bron en worden de aangiften van de rechtbanken van Koophandel gebruikt als aanvullende bron. Door de aanpassing van de verwerking van de brondata kan een revisie van de maandelijkse faillissementsstatistieken vanaf december 2014 nodig zijn.

Populatie

Ondernemingen onderworpen aan de wet op de faillissementen

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Juridische vorm btw: Juridische vorm zoals gedefinieerd volgens de behoeften van de BTW (op alle punten conform met de nomenclaturen-tabel LU_COM. TU_COM_LGL_PSN_VAT)

Aantal faillissementen: Een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: Enerzijds heeft de koopman opgehouden te betalen, d.w.z. hij honoreert zijn schuldeisers niet meer. Anderzijds is zijn krediet geschokt. Met andere woorden: hij heeft het vertrouwen van zijn schuldeisers verloren. De bank weigert bijvoorbeeld een krediet toe te kennen. Een vennootschap is gehouden aangifte van faillissement te doen binnen een maand nadat zij heeft opgehouden te betalen. De beslissing wordt genomen door de raad van bestuur of de zaakvoerder.

Opmerkingen

Een faillissement heeft altijd betrekking op één onderneming. Een juridische constructie waarbij meerdere personen één onderneming opgericht hebben, zoals bij een VOF (vennootschap onder firma) kan dus maar aanleiding geven tot één faillissement.

Metadata