Petrol prices

The Directorate-General Energy publishes official maximum prices for petroleum products. Various standard tables are made available. The official daily prices are updated on a daily basis. There are also tables with the average monthly and annual rates. These tables are updated when a period is closed.

More information on oil prices and petroleum products are available on the website of the FPS Economy: Maximum petroleum prices.

Last change
Average rate
Average rate chart
Content

Onder aardolie vallen hoofdzakelijk de producten afkomstig van de raffinage van ruwe aardolie. Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen de lichte distillaten (benzine), de middelzware distillaten (gasoil, lampolie, kerosine) et de zware distillaten (fuel-oil). Andere producten zoals vloeibaar gemaakt aardoliegas (propaan, butaan) of sommige smeeroliën (motorolie) zijn eveneens afkomstig van raffinage.

De AD Energie houdt zich in hoofdzaak bezig met de berekening van de maximumprijzen van sommige aardolieproducten aan de hand van de programmaovereenkomst. Zij waakt tevens over de kwaliteit van de aardolieproducten via het FAPETRO-fonds.

Ook de inzameling van gegevens inzake aardolie behoort tot de taken van de AD Energie (aardoliebalans).